Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 82/2005 KRDL
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 83/2005 KRDL
w sprawie uchylenia uchwały 78/2005 KRDL z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 84/2005 KRDL
w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru KIDL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych, nie uprawnionych na podstawie przepisów odrębnych oraz zasad prowadzenia rejestrów
treść uchwały

Uchwała Nr 85/2005 KRDL
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała nr 86/2005 KRDL
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt