OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Projekt UE - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Tytuł projektu: Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

Numer projektu: POWR.07.01.00-00-0002/22

Okres realizacji projektu: od: 2022-01-01 do: 2023-12-31

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider projektu – Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Partner projektu: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Partner projektu: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 11.100 przedstawicieli zawodów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta, w tym z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Projekt obejmie: diagnostów laboratoryjnych w liczbie 5.000 osób, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (w szczególności technik analityki medycznej, biolog, biotechnolog, mikrobiolog). Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności, w obliczu epidemii COVID-19 oraz podobnych sytuacji kryzysowych i długofalowych jej następstw, mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie podniesienie kompetencji zawodowych w/w grupy pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Dotacja w łącznej kwocie: 30.000.000,00 PLN

📌Szczegóły dotyczące szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych finansowanych ze środków publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach projektu na szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych…” realizowanego ze środków POWER, Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia, Lider projektu – Ministerstwo Zdrowia – rozpoczęło pracę nad opracowaniem programów szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych w zakresie:

▶️hematologia,

▶️serologia,

▶️diagnostyka molekularna,

▶️immunologia,

▶️biochemia,

▶️mikrobiologia

▶️prawo oraz moduł specjalistyczny

📌Od kiedy diagności laboratoryjni będą mogli rejestrować się na szkolenia?

✔️Sierpień/wrzesień 2022 (po opracowaniu programów szkoleń przez MZ).

📌Jak będzie przebiegać rejestracja?

✔️Zgłoszenia odbywać się będą poprzez specjalną platformę rekrutacyjną

📌Kiedy rozpoczną się pierwsze szkolenia?

✔️Planowany termin to druga połowa września 2022.

📌Czy przewidziane są punkty za uczestnictwo w szkoleniach?

✔️Tak, pracujemy nad tym, aby za udział w całym cyklu szkoleń otrzymać zarówno punkty twarde, jak i miękkie.

📌Czy diagności laboratoryjni mogą rejestrować się na wybrane (pojedyncze) szkolenia? Czy po rejestracji trzeba uczestniczyć w cyklu szkoleń?

✔️Rejestracja jest na cały cykl szkoleń.

📌Jaka będzie częstotliwość szkoleń?

✔️Szkolenia będą się odbywać w trybie ciągłym od września 2022 do grudnia 2023.

Projekt to cykl 72-godzinnych szkoleń w formule łączonych warsztatów on-line oraz warsztatów bezpośrednich. Mamy możliwość przeszkolenia 5 tysięcy diagnostów laboratoryjnych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies