INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) został wprowadzony dla diagnostów laboratoryjnych z dniem 1 maja 2016 r. przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). System ten obejmuje wiele procesów związanych z kształceniem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych, które zgodnie z przyjętymi przepisami przeprowadzane będą wyłącznie elektronicznie, w tym m.in.:

 • składanie wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • ogłaszanie przez wojewodę informacji o wolnych miejscach szkoleniowych, w poszczególnych dziedzinach specjalizacji;
 • przeprowadzanie przez właściwego wojewodę postępowania kwalifikacyjnego, w tym kierowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej;
 • ewidencjonowanie procesu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w elektronicznej karcie przebiegu specjalizacji;
 • weryfikowanie przez wojewodę oraz konsultanta krajowego w danej dziedzinie, zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym zakończenia specjalizacji;
 • wnioskowanie o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);
 • prowadzenie rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;
 • uzyskiwanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Ponadto, za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny może uzyskać informacje m.in. o:

 • stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;
 • wynikach postępowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;
 • potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 • terminie i miejscu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);
 • wynikach PESDL.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania czynności za pomocą SMK jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies