KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) został wprowadzony dla diagnostów laboratoryjnych z dniem 1 maja 2016 r. przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). System ten obejmuje wiele procesów związanych z kształceniem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych, które zgodnie z przyjętymi przepisami przeprowadzane będą wyłącznie elektronicznie, w tym m.in.:

 • składanie wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • ogłaszanie przez wojewodę informacji o wolnych miejscach szkoleniowych, w poszczególnych dziedzinach specjalizacji;
 • przeprowadzanie przez właściwego wojewodę postępowania kwalifikacyjnego, w tym kierowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej;
 • ewidencjonowanie procesu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w elektronicznej karcie przebiegu specjalizacji;
 • weryfikowanie przez wojewodę oraz konsultanta krajowego w danej dziedzinie, zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym zakończenia specjalizacji;
 • wnioskowanie o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);
 • prowadzenie rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;
 • uzyskiwanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Ponadto, za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny będzie uzyskiwał informacje m.in. o:

 • stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;
 • wynikach postępowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;
 • potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 • terminie i miejscu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);
 • wynikach PESDL.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania czynności za pomocą SMK jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies