INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Rekomendacje - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 • Komentarz do wybranych artykułów ustawy o medycynie laboratoryjnej

  Komentarz do wybranych artykułów ustawy o medycynie laboratoryjnej

  Rok wydania: 2022

  Autor: dr n. prawn. Maciej Niezabitowski, dr hab. n. prawn. Piotr Pomianowski, Szymon Guzik, Jarosław Kamiński, Rafał Marchewka, Michał Rytel, Anna Kondrakowicz-Drężek

  Pobierz

  Przedstawiamy Państwu komentarz prawny do ustawy o medycynie laboratoryjnej, która od 10 grudnia 2022 roku jest obowiązującym dokumentem prawnym. W publikacji Autorzy przedstawiają główne założenia ustawy i ich interpretację prawną. Komentarz do wybranych artykułów ustawy o medycynie laboratoryjnej został napisany przez prawników Działu Prawnego KIDL.

 • EKSPERTYZA Z DNIA 16 CZERWCA 2020 W PRZEDMIOCIE (NIE)DOPUSZCZALNOŚĆI WYKONYWANIA ZDALNEJ AUTORYZACJI WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH (...)

  EKSPERTYZA Z DNIA 16 CZERWCA 2020 W PRZEDMIOCIE (NIE)DOPUSZCZALNOŚĆI WYKONYWANIA ZDALNEJ AUTORYZACJI WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH (...)

  Rok wydania: 2022

  Autor: Maciej Szmitkowski, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Barbara Dołęgowska, Ewa Balcerczak, Agnieszka Piwowar, Milena Dąbrowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Anna Mertas, Renata Zygmuntowicz-Aniśko

  Pobierz

  EKSPERTYZA Z DNIA 16 CZERWCA 2020 W PRZEDMIOCIE (NIE)DOPUSZCZALNOŚĆI WYKONYWANIA ZDALNEJ AUTORYZACJI WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH W ŚWIETLE AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ I ZASAD WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  Przedmiotowa ekspertyza została sporządzona 16 czerwca 2020 r. na wniosek Aliny Niewiadomskiej Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w związku z czasowym dopuszczeniem możliwości wykonywania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 464). O sporządzenie ekspertyzy zostali poproszeni eksperci z różnych obszarów związanych z diagnostyką laboratoryjną w tym mikrobiologią i biologią molekularną tj. specjaliści kształcenia akademickiego, dyplomowego, specjalizacyjnego i ciągłego dla diagnostów, konsultanci krajowi, konsultanci wojewódzcy oraz praktycy.

 • ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W MEDYCZNYCH LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH

  ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W MEDYCZNYCH LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH

  Rok wydania: 2021

  Autor: Zespół Prawny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Zespół Centrum E-Zdrowia

  Pobierz

  Rekomendacje wydane w związku z wejściem w życie przepisów obligujących medyczne laboratoria diagnostyczne do wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania dokumentacji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

 • Oznaczanie narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi

  Oznaczanie narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi

  Rok wydania: 2021

  Autor: dr Ewa Gomółka, dr hab. Maria Kała, dr Renata Winnicka, dr Tomasz Janus, dr hab. Anna Krakowiak

  Pobierz

  Niniejsze opracowanie ma na celu ujęcie w sposób ramowy problematyki związanej z oznaczaniem narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi (ICh) dla celów diagnostycznych oraz zawiera podstawowe informacje w zakresie interpretacji wyników. Zagadnienie to jest istotne dla diagnostów laboratoryjnych wykonujących badania moczu metodami, które pozwalają na uzyskanie wyniku dla grupy związków i mogą dostarczać zarówno błędnie dodatnich, jak i błędnie ujemnych wyników. W opracowaniu omówiono tylko te grupy związków, do wykrywania których są dostępne komercyjne testy.

 • ODPADY MEDYCZNE. Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

  ODPADY MEDYCZNE. Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

  Rok wydania: 2020

  Autor: Anna Ziółko, Anna Rolewicz-Kalińska

  Pobierz

  Wydanie II Stan na dzień 10 grudnia 2020 (z uwzględnieniem wymagań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID–19)

 • Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe – propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych

  Rok wydania: 2020

  Pobierz

  Pod redakcją:

  Prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat

  Prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz

  Dr n. med. Doroty Żabickiej

 • Rekomendacje KIDL oraz PTDL dotyczące pobierania krwi żylnej

  Rekomendacje KIDL oraz PTDL dotyczące pobierania krwi żylnej

  Rok wydania: 2018

  Pobierz
 • Odpady medyczne - postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

  Odpady medyczne - postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

  Rok wydania: 2018

  Pobierz
 • Oznaczanie alkoholi niespożywczych oraz metabolitów alkoholi we krwii i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym

  Oznaczanie alkoholi niespożywczych oraz metabolitów alkoholi we krwii i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym

  Rok wydania: 2016

  Pobierz
 • Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych

  Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych

  Rok wydania: 2015

  Pobierz
 • Diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy.

  Diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy.

  Rok wydania: 2014

  Pobierz
 • Diagnostyka laboratoryjnej zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży.

  Diagnostyka laboratoryjnej zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży.

  Rok wydania: 2014

  Pobierz
 • Diagnostyki laboratoryjnej chorób odkleszczowych

  Diagnostyki laboratoryjnej chorób odkleszczowych

  Rok wydania: 2014

  Pobierz
 • Wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

  Wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

  Rok wydania: 2014

  Pobierz
 • Zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapi

  Zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapi

  Rok wydania: 2014

  Pobierz
 • Rekomendacje 2012/2013 Polskiej Grupy Ekspertów „Diagnostyka Laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C” zamieszczone w czerwcowym numerze

  Rekomendacje 2012/2013 Polskiej Grupy Ekspertów „Diagnostyka Laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C” zamieszczone w czerwcowym numerze

  Rok wydania: 2013

  Pobierz
 • Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej (...)

  Rok wydania: 2011

  Autor: Przemysław Myjak, Czesław Głowniak, Elżbieta Gołąb, Magdalena Jaborowska-Jarmoluk, Danuta Kosik-Bogacka, Joanna Matowicka-Karna, Piotr Nowak, Halina Pietkiewicz, Beata Szostakowska, Natalia Wnukowska, Hanna Żarnowska-Prymek

  Pobierz

  Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań (propozycje)

 • Podstawowe badania nasienia według standardów Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010

  Podstawowe badania nasienia według standardów Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010

  Rok wydania: 2010

  Pobierz
 • Diagnostyka laboratoryjnych zakażeń HPV opublikowane w marcowym numerze Diagnosty Laboratoryjnego pt. „Zastosowanie testów DNA HPV w profilaktyce rak

  Diagnostyka laboratoryjnych zakażeń HPV opublikowane w marcowym numerze Diagnosty Laboratoryjnego pt. „Zastosowanie testów DNA HPV w profilaktyce rak

  Pobierz

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies