INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Skreślenie z rejestru diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenie z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu i zostaje skreślony z rejestru diagnostów na mocy uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Diagnosta laboratoryjny, który chce zrzec się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i w konsekwencji zostać skreślony z rejestru diagnostów skreślony powinien złożyć dokument:

  1. „Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wniosek o skreślenie z rejestru diagnostów laboratoryjnych” – do pobrania” – do pobrania

  2. Dołączyć dokument „prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” - KIDL zwróci go po dostawieniu pieczątki „DOKUMENT ANULOWANY”.

  3. Uregulować ewentualne brakujące składki do miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o skreślenie – dołączyć kopię dowodu wpłaty.

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z kompletem uwierzytelnionych dokumentów prosimy przesyłać na adres: Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa.

Pytania dotyczące skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych proszę kierować do Działu Ewidencji Diagnostów Laboratoryjnych (e-mail: diagnosci2@kidl.org.pl , tel.: 22 741 21 55 wew. 200, wew. 115).

Warunkiem skreślenia z listy diagnostów jest złożenie wymienionego w punkcie 1 wniosku o skreślenie z listy diagnostów oraz zwrot oryginału prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub oświadczenia o braku takiej możliwości.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies