KOMUNIKAT


INSTRUKCJA PROCEDURY AKTUALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]
Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w sierpniu 2023.


AKTUALIZACJĘ DANYCH LABORATORIÓW PROWADZIMY WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE [LINK] Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2023.


Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Kondolencje - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ze smutkiem informujemy o odejściu w dniu 13 pażdziernika 2022 r. Pana Prof. dr hab. n. med. Eugeniusza Małafieja, lekarza mikrobiologa, wiele lat sprawującego funkcję konsultatnta wojewódzkiego w dz. mikrobiologii lekarskiej w woj. łódzkim, członka Państwowych Komisji Specjalizacyjnych dla Diagnostów w dz. Mikrobiologii Lekarskiej. Profesor Eugeniusz Małafiej w latach 1966-1993 pracował w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a od roku 1993 kierował Zakładem Mikrobiologii Klinicznej w Instytucie "Centrum Matki Polki" w Łodzi. Był wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Był człowiekiem wielkiego spokoju i opanowania, prawym i mądrym, człowiekiem o dużej empatii do drugiego człowieka. W środowisku mikrobiologów polskich cieszył się szacunkiem i poważaniem. W imieniu diagnostów laboratoryjnych, w szczególności pracowników medycznych laboratoriów mikrobiologicznych składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim.
Elżbieta M. Stefaniuk, dr hab. n. med.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o nagłej, szokującej nas wszystkich śmierci Naszej Koleżanki Justyny Gach . W dniu śmierci miała ukończone zaledwie 33 lata i osierociła 8-letnią córeczkę.
Pani Justyna Gach po ukończeniu w 2007 roku Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu podjęła studia na Uniwersytecie Opolskim, zdobywając w 2012 roku na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, kierunku Biotechnologii tytuł magistra. Chcąc pracować w laboratorium medycznym w 2015 roku ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej a w 2017 roku dodatkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studia podyplomowe w zakresie biologii molekularnej. W dniu nagłej śmierci pracowała jako diagnosta w Laboratorium Analitycznym Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , do którego przeniosła się z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
Chociaż pracowała z nami tylko 2 lata to zapamiętamy Ją jako osobę serdeczną, koleżeńską, zawsze chętną do niesienia pomocy innym. Będzie nam bardzo brakowało Jej obecności wśród nas.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny i bliskich zmarłej śp. Justyny Gach składają: Pracownicy Laboratorium Analitycznego Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o oraz całe środowisko diagnostów laboratoryjnych województwa opolskiego.

(1-09-2021)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że w dniu 21.07.2021 r. zmarła nasza Koleżanka Danuta Deresiewicz - kierownik Pracowni Bakteriologii Laboratorium Alab w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.
Była ona osobą wysoce cenioną za swoje wyjątkowe podejście do obowiązków zawodowych. Posiadała nie tylko ogromną wiedzę, którą przekazywała młodemu pokoleniu mikrobiologów, ale również niezwykle wrażliwe i dobre serce zawsze pomocne i oddane. Będzie nam bardzo brakowało Jej obecności wśród nas!
Koleżanki i koledzy z laboratoriów, całe środowisko diagnostów laboratoryjnych w woj. kujawsko-pomorskim.

(22-07-2021)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.02.2021 roku zmarł  
 mgr anal. Med.  Henryk Grześ
specjalista w dziedzinie mikrobiologii, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Pełnił funkcję starszego asystenta w Laboratorium Mikrobiologicznym i członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14.
Był wieloletnim członkiem Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, ceniony mikrobiolog, bardzo dobry człowiek którego wszyscy lubiliśmy.

Koleżanki i Koledzy Diagności Laboratoryjni województwa podlaskiego

(11-02-2021)

Z głębokim żalem i poczuciem bolesnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 19.01.2021

Pani dr n. med. Marii Constantinou

Wielkiego Dydaktyka, Diagnosty i naszej Przyjaciółki. Zapamiętamy ją jako wybitnego, pełnego naukowej pasji genetyka, życzliwego oraz dobrego Człowieka.Dr n.med. Maria Constantinoubyła wieloletnim pracownikiem Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej, adiunktem w Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako specjalista w zakresie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, zajmowała się cytogenetyką i cytogenetyką molekularną w diagnostyce pre-i postnatalnej.

 

(20-01-2021)

 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,

że w dniu 16 stycznia 2021 roku

zmarł
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

współtwórca samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
członek Komitetu Organizacyjnego I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych,
członek Komisji Rewizyjnej KIDL I kadencji, emerytowany kierownik katedry Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wieloletni Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla
diagnostów laboratoryjnych i Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna Wydziału
Farmaceutycznego UM we Wrocławiu.

Żegnamy Człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego w sprawy samorządu
i rozwój diagnostyki laboratoryjnej.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci

Prezes KRDL Alina Niewiadomska

Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

Komisji Rewizyjnej KIDL

Cała społeczność diagnostów laboratoryjnych

 

(19-01-2021)

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Naszego Kolegi mgr Andrzeja Rybaka

Pan Andrzej Rybak był wieloletnim aktywnym członkiem samorządu diagnostów laboratoryjnych, od 2008 roku był Sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a w latach 2014-2018, Przewodzącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w roku 2012 przyznała Panu Andrzejowi Rybakowi nagrodę „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”. Był specjalistą analityki klinicznej, wieloletnim kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, kierownikiem specjalizacji wielu diagnostów laboratoryjnych, członkiem, przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pozostanie w naszej pamięci jako wielki autorytet w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej..

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Alina Niewiadomska Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Hanna Zborowska Przewodnicząca Wyższego Sądy Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Aldona Wierzbicka-Rucińska Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Pracownicy Biura KIDL

 

(18-12-2020)

 

Z głębokim żalem środowisko samorządowców łódzkich reprezentujących samorządy zawodowe skupione w Łódzkim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęło wiadomość o śmierci

Śp. Inż. Barbary Malec

Przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

Małżonkowi, bliskim zmarłej, współpracownikom Śp. Pani Prezes Barbary Malec oraz środowisku inżynierów budownictwa składamy wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Przewodniczący Porozumienia Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz przedstawiciele KIDL woj. łodzkiego.

 

(16-10-2020)

 

Z ogromnym smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Katarzyny Filipowicz - wieloletniej kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. Odeszła od nas osoba pełna energii i zaangażowania w działalność na rzecz diagnostyki laboratoryjnej, niezwykle pomocna i ceniona w środowisku diagnostów laboratoryjnych. Jej śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny i bliskich

zmarłej śp. Katarzyny Filipowicz składają:

Pracownicy Zespołu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym,

konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej, kierownicy Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych województwa mazowieckiego, koleżanki i koledzy środowiska diagnostów laboratoryjnych.

 

(16-06-2020)

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies