INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Przegląd medialny - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

14-20.08

KIDL W MEDIACH

Niezależna: Niektóre osoby po ukąszeniu przez kleszcza zabierają pajęczaka do laboratorium w celu zbadania. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wyraźnie odradza takie działanie. Przedstawiciele Komisji ds. Parazytologii Medycznej i Zespołu ds. Mikrobiologii Medycznej wyrazili negatywną opinię na temat badań kleszczy pod kątem patogenów chorób przenoszonych przez nie (wirusy, bakterie, pasożyty) w laboratoriach medycznych. Zgodnie z przepisami, tego rodzaju badanie nie może być uznane za celowe badanie diagnostyczne.
Rynek Zdrowia: Resort zgodził się także uzupełnić uzasadnienie projektu rozporządzenia o informację, w jaki sposób działania realizowane przez nowy departament miałyby przekładać się na rozwój nauki, o co z kolei wnioskowała Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
Czytaj Rzeszów: Negatywną opinię na temat wykonywania badań kleszczy na obecność patogenów chorób transmisyjnych (wirusów, bakterii, pasożytów) w medycznych laboratoriach diagnostycznych wyrazili przedstawiciele Komisji ds. parazytologii medycznej oraz Zespołu ds. mikrobiologii medycznej. Takie badanie, zgodnie z przepisami, nie może być uznane za badanie diagnostyczne. Co więcej, nie jest także rekomendowane przez gremia naukowców oraz specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych – informuje Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
DGP: pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagnostycy laboratoryjni z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją otrzymali podwyżki w wysokości 881,87 zł.
Rynek Zdrowia: Zmiany w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem - zarówno dotyczące składu Rady Akredytacyjnej, jak i jej kompetencji - idą daleko. Minister zdrowia miał dotąd w Radzie Akredytacyjnej dwóch przedstawicieli, obecnie będzie miał ośmiu. Takie rozwiązanie może, choć nie musi oznaczać, mniejszą reprezentatywność w Radzie samorządów zawodowych czy towarzystw naukowych. Dotąd Naczelna Izba Lekarska miała w Radzie dwóch przedstawicieli, po jednym - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, diagności laboratoryjni, farmaceuci. To czy przedstawiciele wszystkich tych samorządów bądź towarzystw naukowych ponownie pojawią się w Radzie zależy w pewnym stopniu od ministra, który powołuje do niej swoich przedstawicieli.

LEGISLACJA

MZdrowie: Na razie nie będzie uregulowania pozaaptecznego obrotu lekami OTC. Minister Zdrowia, jak też Główny Inspektor Farmaceutyczny, dostrzegają potrzebę uporządkowania pozaaptecznego obrotu lekami sprzedawanymi bez recepty (OTC) i zwiększenia jego bezpieczeństwa, dlatego był procedowany projekt ustawy, który przewidywał wprowadzenie obowiązkowej rejestracji placówek obrotu pozaaptecznego (np. sklepy ogólnodostępne, stacje benzynowe itp.), które prowadzą obrót lekami bez recepty.
Rynek Zdrowia: Uregulowanie 15 zawodów medycznych, darmowe leki dla kolejnej grupy niemal 11,5 mln Polaków, przepisy przeciwdziałające przejmowaniu aptek przez zagraniczne sieci, zmiany w noweli ustawy refundacyjnej, badania przesiewowe w POZ i sieć Centrów 75+ czy w końcu zakaz sprzedaży energetyków dzieciom - to najważniejsze zmiany ustawowe, które w czwartek, 17 sierpnia, przyjął Sejm.
MGR.FARM: Sejm przyjął DNUR i „AdA 2.0”. Podsumowanie najważniejszych zmian…
Rynek Zdrowia: Niektóre zawody medyczne uregulowane. Bez techników dentystycznych i logopedów

INFORMACJE BRANŻOWE

Rynek Zdrowia: Dymisja ministra a polityka lekowa. Wiceminister od leków najpewniej utrzyma wpływy
Polityka Zdrowotna: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8 proc. Również w sektorze zdrowia inflacja wyniosła prawie 10 proc.
PAP: Biotechnolodzy opracowali bakterie, które w jelicie produkują lek, oddziałujący na mózg osób ze stwardnieniem rozsianym. Dzięki temu stężenie terapeutycznej substancji we krwi może być dużo stabilniejsze.
NaukaWPolsce: Bakterie gronkowca manipulują naturalnymi mechanizmami zabezpieczającymi skórę, by zapewniać sobie optymalne warunki do rozwoju – ustalili naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rynek Zdrowia: Zagraniczne i krajowe instytucje nie uznają stosowania długotrwałej antybiotykoterapii przy podejrzeniu odkleszczowego zakażenia boreliozą - podkreśla Ministerstwo Zdrowia w stanowisku przekazanym Rynkowi Zdrowia. Naczelna Izba Lekarska oraz Rzecznik Praw Pacjenta podjęły kroki w sprawie ukarania lekarzy i placówek stosujących metodę ILADS.
MGR.FARM: Prezydent ostrzega nową Minister Zdrowia przed lobbystami…
NIK: Lekarze niezwłocznie potrzebni
NIK: NIK o zasobach kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia
ABM: Warsztaty dla Fundacji i Stowarzyszeń pacjenckich pt. „Pacjent w badaniu klinicznym”
NIK: Minister Zdrowia działał doraźnie i nie zapewnił właściwego planowania i rozwoju kadr medycznych


07.08 - 13.08

KIDL W MEDIACH

Puls Medycyny: Diagności laboratoryjni - bezpieczeństwo danych każdego pacjenta to priorytet
TOK FM: Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych reaguje na serial "Podziemie". "Dzisiaj złożę zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej"
RMF FM: Na słowa szefa resortu zdrowia zareagowała również Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL apeluje o poszanowanie prawa każdego pacjenta do zachowania informacji z nim związanych w tajemnicy.
InfoNowaDeba.pl: Zdarza się, że osoby po ugryzieniu przez kleszcza przynoszą pajęczaka do laboratorium diagnostycznego do zbadania. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zdecydowanie to odradza. Na swojej stronie internetowej opublikowała komunikat, w którym przedstawia stanowisko.
Rynek Zdrowia: Więcej priorytetowych specjalizacji? Ministerstwo rozważy propozycję. Pod koniec lipca zakończyły się konsultacje publiczne projektu. Uwagi zgłosili między innymi konsultanci krajowi, którzy wnoszą o rozszerzenie wykazu specjalizacji priorytetowych. Takich uwag zgłoszono 12, wśród ich autorów - oprócz krajowych konsultantów są także Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc czy Wojewoda Podlaski.
Rzecznicy Zdrowia: rozmowa z wiceprezes KRDL dr Karoliną Bukowską-Strakovą

LEGISLACJA

Prezydent.pl: Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał z dniem 10 sierpnia 2023 r. Katarzynę Sójkę w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Zdrowia.
Rynek Zdrowia: Niepewny los ustawy o nowych zawodach medycznych. Ta po modernizacji już przepadła
CoWZdrowiu:Urząd Ochrony Danych Osobowych bada sprawę ujawnienia szczególnej kategorii danych osobowych jednego z lekarzy. Do UODO wpłynęły dwa pisma w związku z tym zdarzeniem, jedno z nich z Naczelnej Izby Lekarskiej. O wyjaśnienia do resortu zdrowia zwrócił się także Rzecznik Praw Obywatelskich.
Sejm RP: Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Lekowej - transmisja
• Komisja Zdrowia, Sejm RP:
o 16 sierpnia, godz. 11:00 - Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (druk nr 3559).
o 16 sierpnia, godz. 13:15
- Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3556). - Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3557).
- Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3558) o 17 sierpnia, godz. 13:30 - Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
Kurier Szczeciński: Nowi konsultanci wojewódzcy dla trzynastu specjalizacji, Akty powołania w środę otrzymali: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska - periodontologia, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek – neonatologia, prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska – protetyka stomatologiczna, dr n. med. Ewa Czerska – diagnostyka laboratoryjna, dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka – alergologia, dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska – medycyna paliatywna, dr n. med. Samir Zeair – chirurgia naczyniowa, dr n. zdr. Małgorzata Pawlicka – pielęgniarstwo psychiatryczne, dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów – pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne, lek. med. Elżbieta Gadowska – neurologia dziecięca, lek. med. Małgorzata Sysło-Przedpełska – medycyna pracy, mgr Wioletta Krociak – pielęgniarstwo opieki długoterminowej, mgr Ewa Michalska – pielęgniarstwo. anestezjologiczne i intensywnej opieki

INFORMACJE BRANŻOWE

RynekZdrowia: Nominacja dla nowej minister zdrowia i protest medyków. Komentują Klinger i Słowik
Infor: Minister zdrowia czy kryzysu zaufania do tajemnicy dokumentacji medycznej?
Puls Medycyny: Coraz więcej osób korzysta z programu profilaktyki chorób układu krążenia
Rynek Zdrowia: Prezes samorządu lekarzy: od dwóch dni nie mogę się dodzwonić do nowej minister zdrowia
CowZdrowiu: Zdjęcia z sal operacyjnych czy sal pacjentów, na których temperatura sięga 30°C, pojawiają się w mediach społecznościowych polskich medyków i chorych. Anomalie pogodowe mają coraz większy wpływ na działanie systemu ochrony zdrowia oraz na branżę ubezpieczeniową. Badania pokazują, że jako główne zagrożenia wskazywane są upały i deszcze nawalne, dalej powodzie i susze.


31.07 - 06.08

KIDL W MEDIACH

Puls Medycyny: mamy listę postulatów przedstawicieli ochrony zdrowia. Prezes KRDL Monika Pintal-Ślimak o postulatach dot.: wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych i wynagrodzeń zawodów medycznych, nowelizacji ustawy o medycynie laboratoryjnej i uregulowania badań genetycznych.
Medonet: Fundusz zauważa również, że czasem osoby po ugryzieniu przez kleszcza przynoszą pajęczaka do laboratorium diagnostycznego do zbadania. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zdecydowanie to odradza. Negatywną opinię na temat wykonywania badań kleszczy na obecność patogenów chorób transmisyjnych (wirusów, bakterii, pasożytów) w medycznych laboratoriach diagnostycznych wyrazili przedstawiciele Komisji ds. parazytologii medycznej oraz Zespołu ds. mikrobiologii medycznej. Takie badanie, zgodnie z przepisami, nie może być uznane za badanie diagnostyczne.
RynekZdrowia: NFZ zauważa również, że czasem osoby po ugryzieniu przez kleszcza przynoszą pajęczaka do laboratorium diagnostycznego do zbadania. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zdecydowanie to odradza.
CowZdrowiu: MZ rozszerza listę dziedzin priorytetowych. Ma już kolejne propozycje. W konsultacjach zgłoszono propozycje wpisania na listę kolejnych dziedzin: mikrobiologii lekarskiej ( Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej oraz Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych)

LEGISLACJA

Puls Medycyny: Konsultacje publiczne pogrążyły nowelizację ustawy o suplementach
CoWZdrowiu: Ważą się losy ustawy o niektórych zawodach medycznych
RynekZdrowia: Ustawa o jakości czeka na podpis prezydenta. Wprowadzi ogromne zmiany w szpitalach

INFORMACJE BRANŻOWE

Wprost: Program „Profilaktyka 40 Plus” nie cieszy się dużą popularnością wśród Polaków uprawnionych do skorzystania z inicjatywy. Dane przekazane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie napawają optymizmem.
Puls Medycyny: Ilu Polaków skorzystało z programu “Profilaktyka 40 plus"? Kraska: liczba nie jest oszałamiająca
Polskie Radio24: Bezpłatna profilaktyka HPV. Wiceminister zdrowia: 71 tys. dzieci przyjęło już szczepionkę
Raport: Polacy boją się choroby, ale nie korzystają z badań profilaktycznych. Tylko 44 proc. respondentów deklaruje regularne odwiedzanie lekarza w celu odbycia profilaktycznych badań medycznych.
RynekZdrowia: Miała być walka z "receptomatami", jest zagrożenie dla pacjentów - pisze Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Samorząd apeluje do wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o weryfikację założeń i procesu wdrażania polityki dotyczącej wystawiania recept lekarskich w trybie pilnym oraz o podjęcie działań.


24.07 - 30.07

KIDL W MEDIACH

TVN24: Jak reagować na ukąszenie kleszcza. Komentarz Prezes KRDL Moniki Pintal-Ślimak
Rynek Zdrowia: Diagności o badaniach kleszcza na boreliozę. "Nie mogą być prowadzone w medycznych laboratoriach"
MP.PL: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie badania kleszczy w MLD
PulsMedycyny: KIDL - kleszcze nie są materiałem do badań w medycznym laboratorium diagnostycznym
NaTemat: Koniec z podziemiem boreliozowym? Diagności laboratoryjni nie będą robić tego badania

LEGISLACJA

Senat RP: Uszczelnienie przepisów, mających ograniczyć przejmowanie aptek przez zagraniczne sieci, było tematem dyskusji w Senacie. Ministerstwo Zdrowia poparło propozycję resortu rozwoju i technologii. Wielu senatorów wciąż ma jednak wątpliwości co do sposobu procedowania zmian w ustawie.
Sejm RP: 28 lipca Sejm przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Posłowie odrzucili wniosek Senatu o odrzucenie ustawy w całości. "Za" głosowało 232 posłów, 158 było przeciw, 62 wstrzymało się.
Sejm RP: 27 lipca sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła poprawki wniesione przez Senat do ustawy o niektórych zawodach medycznych. Na listę zawodów wróciła część dietetyków pracujących "na NFZ" oraz technicy dentystyczni. Ostateczne głosowanie nad ustawą miało się odbyć 28 lipca, ale niespodziewanie zostało usunięte z porządku obrad.
Sejm RP: Sejm uchwalił ustawę nowelizującą prawo energetyczne. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować takie linie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a jedynie złożyć zgłoszenie. Po spełnieniu przesłanek bezpieczeństwa sieci, przedsiębiorca posiadający linię bezpośrednią ze źródłem zyska możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Senat RP: Senat przyjął z poprawkami DNUR. Uchwała Senatu zostanie przekazana do Sejmu.

INFORMACJE BRANŻOWE

CMKP: CMKP zaprasza na bezpłatne kursy online dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Medexpress: Kto zajmie się nami w szpitalach? Nie licz na pielęgniarki...
Rynek Zdrowia: Co z odwołaniem prezesa fizjoterapeutów? Dybek: nie było wniosku, medialna nagonka
Trojmiasto.pl: Polacy nie korzystają z Programu Profilaktyka 40 Plus
Rynek Zdrowia: "Miodowa 15". W co gra Adam Niedzielski? 11 pytań do ministra zdrowia
TOK FM: "Nie możemy udawać, że sprawy nie ma". Lekarze o "podziemiu", które "leczy" boreliozę. "To pierwszy krok"


17-23.07.2023

KIDL W MEDIACH

Termedia: Prawa pacjenta a prawa medyka. Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwróciła uwagę, że zasada no fault obowiązuje wszystkie zawody medyczne. Prezes KRDL zaznaczyła również, że diagności laboratoryjni to zawód medyczny, dlatego też także tę grupę zawodową obowiązują przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa o medycynie laboratoryjnej.
Senat RP: O prawach pacjenta i prawach medyka na posiedzeniu Zespołu ds. Badań Naukowych w Ochronie Zdrowia
Polityka Zdrowotna: Na kwestie związane z zakresem tajemnicy zawodowej diagnosty laboratoryjnego i wyłączenia ochrony tajemnicy zwracała uwagę Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia. Posiedzenie zespołu pod przewodnictwem senator Agnieszki Gorgoń-Komor odbyło się 20 lipca w Senacie RP.
Rynek Zdrowia: Diagności laboratoryjni a zakres tajemnicy zawodowej. KIDL tłumaczy
CoWZdrowiu: Badanie kleszczy. Diagności laboratoryjni zabierają głos

LEGISLACJA

Rynek Zdrowia: Do Sejmu wracają trzy kluczowe ustawy dla Ministerstwa Zdrowia - odrzucona przez Senat ustawa o jakości, a także zawierające poprawki ustawa o niektórych zawodach medycznych oraz nowelizacja ustawy o prawach pacjenta ułatwiająca odszkodowanie za błędy medyczne. 28 lipca posłowie zdecydują też o dalszych losach projektu pielęgniarek o podwyżkach w ochronie zdrowia.
Senat: Komisja za ustawą poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków
MZ: Zmiany w ministerialnym Zespole ds. wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej
Sejm RP: Planowane posiedzenia Komisji Zdrowia (27 – 28 lipca)

INFORMACJE BRANŻOWE

Rynek Zdrowia: CMKP organizuje i realizuje już elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Po zmianie prawa będzie funkcjonowało na zasadach analogicznych jak publiczne uczelnie akademickie.
Księgarnia Medyczna: Diagnostyka laboratoryjna dla diagnostów laboratoryjnych jest pierwszą książką na polskim rynku wydawniczym przedstawiającą panel badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania chorób układu krwiotwórczego w kontekście podstawowych wiadomości klinicznych, w tym ich etiopatogenezy i symptomatologii.
PolitykaZdrowotna: Pandemia fake newsów nie omija medycyny. Jednym z najnowszych "fakemedów" jest potrzeba badania wyciągniętego z ciała pacjenta kleszcza, co jest niezgodne z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, ale również według większości lekarzy - niepotrzebne. Wiele firm żeruje jednak na niewiedzy ludzi, oferując płatne badania kleszczy czy sprzedając szybkie testy do zbadania kleszcza samemu w domu.
Polityka Zdrowotna: mężczyźni w Polsce zbyt rzadko badają się profilaktycznie
Puls Medycyny: Z doświadczeń krajów zachodnich wiemy, że dzięki systemowi no-fault możemy uniknąć nawet do 50 proc. ciężkich zdarzeń niepożądanych, skutkujących zgonem czy kalectwem pacjenta – powiedział rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Prof. Kornafel: ochrona pacjenta podczas badań jest głównym zadaniem komisji bioetycznej
Rzeczpospolita: Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że do placówek ochrony zdrowia trafiły właśnie nowe, wyższe kontrakty z NFZ. Zawarte w nich kwoty mają wystarczyć m.in. na pokrycie ustawowych podwyżek oraz wzrost kosztów związanych z inflacją.
Klaudiusz Komor, NRL: W naszej sytuacji prawnej lekarz może być skazany na karę więzienia także wówczas, gdy zdarzenie nie jest przez niego zawinione. To może wpływać na jego decyzje dotyczące leczenia. Może się zdarzyć, że zrezygnuje z ryzykownej procedury, choć w danej chwili byłaby ona najlepsza dla pacjenta


03-09.07.2023

KIDL W MEDIACH

Rynek Zdrowia: Samorządy podnoszą składki członkowskie. Od lipca rosną opłaty u diagnostów, od sierpnia w KIF
Podyplomie.pl: W ślad za decyzją samorządu lekarskiego o podwyżce składki z 60 do 120 zł poszły izby reprezentujące inne zawody medyczne. KIDL przekonuje niezadowolonych, że kwota, jaką płacą, jest jedną z najniższych w porównaniu z obciążeniami w innych zawodach medycznych. W przypadku Krajowej Rady Fizjoterapeutów składka wzrośnie od sierpnia - z 25 zł do 45 zł. KRF zdecydowała, że składka będzie corocznie rewaloryzowana wraz z lipcowymi podwyżkami w ochronie zdrowia.

LEGISLACJA

Ministerstwo Zdrowia: Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w sesji jesiennej 2023 r.
Rynek Zdrowia: Wydłużone terminy składania wniosków o egzaminy specjalizacyjne
Puls Medycyny: Do Sejmu trafił projekt według którego powstałoby jedno Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne. Rząd proponuje też zmiany w weryfikacji podmiotów realizujących szkolenia dla pielęgniarek i położnych.
NFZ: Dane o realizacji programów profilaktycznych
Senat RP: W czwartek Senat głosował nad przyjęciem poprawek rekomendowanych przez senacką Komisję Zdrowia do ustawy o niektórych zawodach medycznych. Do ustawy nie będą musieli stosować się dietetycy oraz technicy dentystyczni. Doprecyzowano przepisy dotyczące zasad wykonywania zawodu przez psychoterapeutów.
Senat RP: Ustawa o jakości odrzucona przez Senat. Kluczowy projekt Ministerstwa Zdrowia ponownie bez poparcia
Rynek Zdrowia: Podwyżki pielęgniarek w Sejmie. Perwsze czytanie ustawy przygotowanej przez OZZPiP. Dokument zakłada m.in. podniesienie współczynników pracy w tabeli płac dla 5. i 6. grupy zawodowej, do których zaszeregowani są również m.in. farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni czy ratownicy medyczni

INFORMACJE BRANŻOWE

MedTech: Wartość informacji diagnostycznej w leczeniu niewydolności serca
NFZ: „Środy z profilaktyką” to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęcona profilaktyce chorób i promocji zdrowia. W związku z sytuacją epidemiologiczną, po kilkutygodniowej przerwie, akcja powróciła w nowej, elektronicznej w formule.
Interia.pl: Lekarze zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy protestują w Warszawie przed gmachem Ministerstwa Zdrowia. Powodem jest decyzja ministra zdrowia Adam Niedzielskiego o ograniczaniu liczby wypisywanych przez lekarzy recept. - To rozwiązanie bez podstawy prawnej. Pan minister zrobił konferencję prasową, napisał o tym na Twitterze, a nie pojawiło się żadne rozporządzenie - dowodził Sebastian Goncarz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
Prof. Wiesław Jędrzejczak: „Diagnozomaty”
RPO: Zagrożenie zdrowia psychicznego matki przesłanką legalnej aborcji. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje o napływających do urzędu sygnałach o trudnościach w dostępie do zabiegów przerwania ciąży, z jakimi mierzą się kobiety, dla których ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Zgodnie z prawem aborcja jest dopuszczalna m.in. wtedy, gdy „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej". "W świetle brzmienia powyższego przepisu nieuzasadniony jest pogląd, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki - w żadnym przypadku - nie może zostać uznane za uzasadniające legalne przerwanie ciąży" - mówi Marcin Wiącek i prosi o stanowisko w tej sprawie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca.
CoWZdrowiu: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5 proc., przy wzroście cen usług – o 11,7 proc. i towarów – o 11,4 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie, przy czym towarów spadły – o 0,2 proc., a ceny usług wzrosły – o 0,6 proc. Inflacja w zdrowiu wyniosła 9,9 proc.
TVN24: Resort zdrowia ograniczył możliwość wystawiania e-recept. Po protestach minister wprowadził zmiany
WP: Minister zdrowia Adam Niedzielski ciągle jeździ w okolice Piły, gdzie ma szansę dostać "jedynkę" na listach PiS do Sejmu. Lokalni działacze partii są tym jednak oburzeni. Wskazują, że minister wykorzystuje swoje możliwości do promowania się w regionie. - Obiecuje, dary przywozi, a my co możemy? - denerwują się.


03-09.07.2023

KIDL W MEDIACH

Rynek Zdrowia: Od lipca wzrosła składka członkowska Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Obowiązkowa opłata dla diagnostów laboratoryjnych wynosi obecnie 40 zł miesięcznie.
CoWZdrowiu: Składki samorządowe: podwyżka u diagnostów, wkrótce u fizjoterapeutów.

LEGISLACJA

Rynek Zdrowia: Mniej niż 6473 zł diagnosta zarobić nie może. Weszły nowe pensje minimalne
Medexpress: Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
CoWZdrowiu: Ustawa o CMKP: będzie jeden podmiot zamiast dwóch
Medexpress: Profilaktyka 40 plus o rok dłużej. Z badań można skorzystać również po raz drugi
CoWZdrowiu: Z informacji przekazanych przez Komisję Zdrowia wynika, że drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNURR) odbędzie się prawdopodobnie w najbliższy wtorek, czyli 11 lipca. Chyba, że Biuro Legislacyjne Sejmu zdąży w bardzo obszernym dokumencie nanieść i uporządkować zapisy po poprawkach.
Niedzielski: Po konsultacjach podjąłem decyzję o pozostawieniu recepty rocznej w ustawie refundacyjnej

INFORMACJE BRANŻOWE

Rynek Zdrowia: Nigdy wcześniej nie mieliśmy w Polsce sytuacji, która tak bardzo sprzyjałaby rozwojowi genetyki. Dwoma potężnymi katalizatorami badań genetycznych są Narodowa Strategia Onkologiczna oraz, tylko w jeszcze większym stopniu – Plan dla Chorób Rzadkich. Przed nami jednak sporo do zrobienia - mówi prof. Anna Latos-Bieleńska.
Rynek Zdrowia: Od 1 lipca ważne zmiany na SOR-ach i Izbach Przyjęć
MedOnet: Badanie FT3, czyli stężenie wolnej trijodotyroniny (T3), jest jednym z parametrów zdrowia tarczycy. Jaka jest norma FT3? Jaki wynik FT3 powinien nas zaniepokoić i skłonić do konsultacji ze specjalistą? Jakie badania dodatkowe wykonać? Na pytanie odpowiada diagnosta laboratoryjny — Aleksandra Filec.
Łukasz Jankowski: samorząd apolityczny
Polityka Zdrowotna: Plan, jak wygrać z sepsą. Sepsa to problem całego świata. Badania wykazują, że co kilka minut umiera na nią jedna osoba. Specjaliści wskazują, że np. w Polsce nadal umierają dorośli i dzieci w wyniku błędnej diagnozy, którzy mogliby dzisiaj żyć. Ważne jest więc nie tylko doposażenie szpitali w sprzęt do diagnostyki mikrobiologicznej, ale także maksymalne wykorzystanie go i podążanie ścieżkami innych dziedzin medycyny, które z sukcesem wypracowały wczesną diagnostykę.
AntyWeb: Wykrywanie raka skóry przy pomocy AI – niezbędna profilaktyka z apką SkinVision
CoWZdrowiu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało o przyznaniu akredytacji czterem jednostkom diagnostyki patomorfologicznej. Ile w sumie ma już akredytację i które to placówki?
Niedzielski o programie darmowych leków dla kolejnych grup: Zastanawiamy się nad przyspieszeniem
Termedia: W Polsce rośnie zachorowalność na krztusiec
Medexpress: Pacjenci z hemofilią potrzebują innowacyjnych terapii


26.06-02.07.2023

KIDL W MEDIACH

Rynek Zdrowia: 27 czerwca do Komisji Prawniczej przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dokument wcześniej poddano konsultacjom publicznym. W ich trakcie resort zdrowia przychylił się do głosów środowiska, by z listy 13 specjalizacji nie wykreślać dziedzin: epidemiologia oraz zdrowie publiczne. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych wnioskowali również o dopisanie dwóch dziedzin - zdrowia środowiskowego oraz embriologii klinicznej.
Specjalizacje diagnostów: co z dziedzinami, które miały wypaść?
Rynek Zdrowia: W środę, 28 czerwca, senacka Komisja Zdrowia debatowała nad projektem ustawy o zawodach medycznych. W trakcie posiedzenia pojawiło się kilka nowych poprawek, które mają być głosowane w późniejszym terminie - przy okazji drugiego czytania. Projekt trafi teraz na posiedzenie Senatu. Jak mówił Maciej Berek, radca prawny Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, ustawą nie są objęci technicy analityki medycznej, a przecież grupa licznie funkcjonuje na rynku.
MP.PL: Wyższa składka członkowska dla diagnostów
Rynek Zdrowia: Diagności czekają na dyplomy ze specjalizacji. Bez nich nie mogą otrzymać podwyżek. CEM: niezwłocznie wystawimy. Choć w grudniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o medycynie laboratoryjnej, a w lutym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apelowała do Ministerstwa Zdrowia o pilne rozpoczęcie prac nad wydaniem nowego rozporządzenia, dopiero 27 kwietnia projekt został zaprezentowany i przekazany do konsultacji publicznych. Te trwały 10 dni, a następnie już w czerwcu dokument utknął w Komisji Prawniczej. Zgłaszają się do nas osoby, które zaliczyły pozytywnie egzamin i wciąż nie otrzymały dyplomu - potwierdza Karolina Bukowska-Strakova.
TVP3: O tym jak działa Laboratorium, jakie badania można tam wykonać, o nowościach i nowoczesnych urządzeniach wykorzystywanych w pracowniach i laboratorium mówi dr Katarzyna Ziółkowska, kierownik Centralnego Laboratorium GPSK, przedstawicielka woj. wielkopolskiego w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych.

LEGISLACJA

Sejm RP: 5 lipca odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizującego ustawę refundacyjną. Zmiany dotyczą m.in. sposobu tworzenia budżetu na refundację leków.
Niedzielski: Podpisałem rozporządzenie dotyczące przedłużenia o rok programu "Profilaktyka 40 plus"
Medexpress: Proces akredytacji powinien być merytoryczny, nie polityczny. Tymczasem skład Rady Akredytacyjnej, projektowany w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wskazuje, że będzie to ciało mocno upolitycznione – to jeden z zarzutów, jaki sformułowano w czasie środowego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia pod adresem uchwalonej przez Sejm ustawy.
Zawody medyczne: Senat chciałby uzupełnić ustawową listę, ale nie może Sejm RP: 5 lipca odbędze się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

INFORMACJE BRANŻOWE

Eksperci oceniają: COVID-19 wciąż powinien pozostać priorytetem zdrowotnym
TVN24: Perspektywy przygotowały też ranking najlepszych kierunków w kraju. Wzięto pod uwagę najpopularniejsze kierunki lub grupy kierunków i uwzględniono ich łącznie 74. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22. Za nim jest Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 kierunków). Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum.
MZ zapowiada ograniczenia: do 300 recept na dzień pracy lekarza
NFZ: Wydłużyły się kolejki do wszystkich specjalistów i świadczeń POZ. Dynamika ta jest mniejsza w przypadku świadczeń szpitalnych. W I kwartale tego roku, podobnie jak w poprzednim kwartale, najwięcej osób czeka w kolejkach do okulisty i fizjoterapeuty.
Termedia: Co zmieniło się w polskiej ochronie zdrowia przez ostatnie pięć lat obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych? Podsumujmy.
Forsal.pl: Trzeba również pamiętać, że struktura osób posiadających prywatne pakiety medyczne zdecydowanie różni się od struktury ubezpieczonych w NFZ. Z usług publicznej służby zdrowia korzystają, z natury, przede wszystkim seniorzy oraz ludzie z ciężkimi chorobami przewlekłymi. Tymczasem w gronie pakietowiczów największy odsetek stanowią (paradoksalnie) młodzi – w wieku 25-34 lat; im pokolenie starsze, a więc – jak uczy doświadczenie – bardziej potrzebujące wsparcia medycznego, a zwłaszcza dostępu do regularnej diagnostyki, tym pakiety medyczne są mniej powszechne
NFZ: Oddziały wojewódzkie NFZ przystąpią na początku lipca do aneksowania umów - zapowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany, które mają umożliwić sfinansowanie podwyżek najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, obejmą ponad 35 tys. umów. - Aneksy zostaną podpisane do połowy lipca - deklaruje NFZ.
Rynek Zdrowia: Jak informuje Centrum e-Zdrowia od 1 lipca znikają skierowania w formie papierowej na leczenie uzdrowiskowe, a wystawiane będą wyłącznie w formie elektronicznej.
Termedia: Kiedy lekarz może przerwać ciążę? Pierwsze wytyczne już są, drugie powstają w MZ


19-25.06.2023

KIDL W MEDIACH

Gazeta Lekarska: Minister zdrowia powołał zarządzeniem zespół, który ma wypracować rozwiązanie w sprawie odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne. Temat został bowiem zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyłączony z prac nad ustawą o jakości. W skład zespołu wejdzie m.in. przedstawiciel KIDL.

LEGISLACJA

Medexpress: Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla diagnostów laboratoryjnych.
CoWZdrowiu: Prawny przegląd tygodnia - etap prac nad projektami (12-16 czerwca)
RynekZdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie działalności diagnostów laboratoryjnych. Propozycja stawek OC
CoWzdrowiu: Konflikt interesów w badaniach klinicznych. Jest projekt
Rynek Zdrowia: Uczelniom łatwiej będzie otwierać kierunek lekarski. Sejm uchwalił kontrowersyjną nowelizację

INFORMACJE BRANŻOWE

Interia: Nieco niższy wzrost płac obejmie farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz psychologów klinicznych, którzy posiadają zarówno tytuł magistra, jak i odpowiednią specjalizację. W ich przypadku od nowego miesiąca minimalne wynagrodzenie wyniesie 8186 zł brutto. Jest to kwota wyższa o 882 zł.
Medexpress: Profilaktyka zakaźnych chorób układu oddechowego jest konieczna zwłaszcza u seniorów. Szczepienia pozwalają chronić również przed innymi chorobami
Gazeta Prawna: Niedzielski: Walka z nowotworami to nie tylko leczenie, ale i profilaktyka. Rusza duża kampania
Polityka Zdrowotna: NFZ: statystyczny mężczyzna unika lekarzy, choć choruje częściej niż statystyczna kobieta
Rynek Zdrowia: Rekomendacje KRAUM dotyczące kształcenia kadr medycznych. Trzy filary edukacji


12-18.06.2023

KIDL W MEDIACH

CoWZdrowiu: Szefowie samorządów: czas na refleksję nad skutkami prawa aborcyjnego. Pod stanowiskiem podpisali się Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Monika Pintal-Ślimak, prezeska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Tomasz Dybek, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
Niebezpiecznik: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych potraktowała problem poważnie i zapowiada przeanalizowanie problemu pod kątem ewentualnych nadużyć. Pewnych analiz już dokonano, do sprawy został zaangażowany Inspektor Ochrony Danych, dostawca platformy oraz kancelaria obsługująca KIDL. Tyle jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, natomiast co do samego procesu aktualizacji to istotny jest fakt, że dane przekazane przez diagnostów laboratoryjnych będą indywidualnie wprowadzane do systemu i weryfikowane przez upoważnionych pracowników. Poniżej pełna treść odpowiedzi przesłana do naszej redakcji przez Sekretarza Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Mateusza Chmielarza.
PAP: Nagrody Zaufania Złoty OTIS z Diamentami 2023 przyznane. Programy biorące udział w konkursie oceniali także przedstawiciele organizacji branżowych m.in. Monika Pintal-Ślimak.
Radio Opole: Medycyna laboratoryjna - kluczowa w rozpoznaniu wielu chorób. Jak wygląda praca diagnostów laboratoryjnych?

LEGISLACJA

CoWZdrowiu: Diagności w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Puls Medycyny: Ważne zmiany dla diagnostów laboratoryjnych wykonujących działalność leczniczą
Rynek Zdrowia: Będą zmiany w ministerialnym rozporządzeniu. Dotyczą głównie diagnostów, ale nie tylko
Rynek Zdrowia: Będzie 16 nowych zawodów medycznych. Odrzucono zmiany dotyczące czasu dojazdu karetek
MZ: Ministerialny zespół powołany po śmierci ciężarnej zainaugurował prace
Sejm: W piątek - 16 czerwca - Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Skierowany obecnie do Senatu dokument obejmie 16 zawodów. Wykreślono z niego logopedów oraz część dietetyków. Dodano natomiast instruktora terapii uzależnień.
Sejm: 16 czerwca Sejm przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W głosowaniu za przyjęciem ustawy opozycja w zdecydowanej większości wstrzymała się od głosu. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości były dwa głosy przeciwne.

INFORMACJE BRANŻOWE

PAP: Z dniem 1 lipca w Polsce ma zostać zakończony stan zagrożenia epidemicznego. Wraz z nim wygasną przepisy, na mocy których farmaceuci mogli wykonywać w aptekach szczepienia przeciw grypie i COVID-19. Czy to oznacza ich definitywny koniec? Co z nadchodzącym sezonem szczepień? O to pytali Ministerstwo Zdrowia przedstawiciele farmaceutów wczoraj, podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.
CoWZdrowiu: Agnieszka Grzybowska-Zalewska została wybrana na stanowisko prezeski Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.
Rynek Zdrowia: Zamieszanie wokół ustawy o innych zawodach medycznych. "Technik analityki nim pozostaje"
CoWZdrowiu: Profilaktyka onkologiczna: tu nadal jest pole do poprawy
Rynek Zdrowia: Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych zostało otwarte

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies