OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Porady prawne dla Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Porady prawne udzielane są wyłącznie diagnostom laboratoryjnym na zasadach i w zakresie określonym zarządzeniem Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania pomocy prawnej diagnostom laboratoryjnym.

Aby uzyskać poradę prawną, należy przesłać wiadomość e-mail na adres biuro@kidl.org.pl według poniższego wzoru.

Tytuł wiadomości e-mail: Prośba o poradę prawną KIDL

W treści wiadomości należy zawrzeć poniższe dane oraz treść klauzul informacyjnych. Zalecamy skopiowanie poniższego wzoru:

Imię:

Nazwisko:

Numer prawa wykonywania zawodu:

Miejsce zatrudnienia: (pole nieobowiązkowe)

Treść wiadomości:


Klauzule informacjne:

Administratorem danych jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Oświadczam, że regularnie opłacam składki członkowskie i nie zalegam z żadnymi płatnościami na rzecz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję warunki udzielania pomocy prawnej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies