Gazeta w wersji internetowej

Szanowni Państwo,

Już jest nowy numer „Diagnosty Laboratoryjnego”. Idziemy z duchem czasu i dbamy o ekologię, dlatego nasza gazeta będzie ukazywać się tylko w wersji elektronicznej.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, zgodnie m.in. z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej, 29 maja 2020 roku przyjęła Uchwałę nr 93/V/2020 w sprawie wydawania gazety „Diagnosta laboratoryjny” wyłącznie w formie internetowej.

Wielokrotnie wnioskowali o to diagności laboratoryjni, dlatego ten numer jak i archiwalne dostępne będą na stronie kidl.org.pl.

GAZETA - czerwiec 2020

Zachęcamy do lektury i załączmy wszystkie numery archiwalne gazety:

GAZETA - NUMERY ARCHIWALNE

Związki zawodowe zrzeszające diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Zgodnie z zapisem w Ustawie związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Do zadań związku zawodowego należy nie tylko doraźna dbałość o finansowy komfort jego członków. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wynikającymi z zapisów ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dbać również o:

  • działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych i reprezentowanie i obronę praw i interesów WSZYSTKICH jego członków, a nie tylko przedstawicieli wybranych grup zawodowych,
  • kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do poprawy ich warunków – co umożliwia Państwu m.in. przynależność do zakładowych komisji BHP, komisji socjalnych
  • opiniowanie regulaminów pracy i płacy oraz udział w tworzeniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków – również z puli pieniędzy przeznaczanej na szkolenia w ramach comiesięcznej składki członkowskiej, jaką będziecie Państwo opłacali,
  • wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy oraz podejmowanie interwencji i mediacji w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies