Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Założenie Konta w SMK oraz nadanie uprawnień - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wniosek o założenie konta w SMK dostępny jest na stronie logowania do aplikacji pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Natomiast szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zamieszczone są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/.

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości związanych z założeniem w systemie SMK konta, do dyspozycji użytkowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło infolinię:

nr. tel: 19 457

Pytania można kierować także na skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Natomiast Instrukcja obsługi funkcjonalności dostępna jest na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf

Uwierzytelnienia tożsamości w SMK można dokonać na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:

  1. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  2. potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.

W przypadku wyboru opcji 2, w celu potwierdzenia tożsamości przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych osoba, która założy konto:

  • osobiście okazuje dowód tożsamości w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych lub

Podmiotem uprawnionym do weryfikacji uprawnień diagnosty laboratoryjnego jest także Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies