Kontakt z KIDL

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy podstawowe kanały komunikacji z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 200),
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 101),
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: t.babel@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 11 60 wew. 132).
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 110)
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 115)

Założenie Konta w SMK oraz nadanie uprawnień - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wniosek o założenie konta w SMK dostępny jest na stronie logowania do aplikacji pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Natomiast szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zamieszczone są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/.

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości związanych z założeniem w systemie SMK konta, do dyspozycji użytkowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło infolinię:

nr. tel: 19 457

Pytania można kierować także na skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Natomiast Instrukcja obsługi funkcjonalności dostępna jest na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf

Uwierzytelnienia tożsamości w SMK można dokonać na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:

  1. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  2. potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.

W przypadku wyboru opcji 2, w celu potwierdzenia tożsamości przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych osoba, która założy konto:

  • osobiście okazuje dowód tożsamości w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych lub

Podmiotem uprawnionym do weryfikacji uprawnień diagnosty laboratoryjnego jest także Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies