INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 134 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

na pismo z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zapisów z art.160 ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 roku.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

List do Ministerstwa Zdrowia

dot. uwag do projektu Rozporządzenia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 17 marca 2023 r.

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 29 marca 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 8 maja 2023 r.

sprawie projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 8 maja 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 4 maja 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 3 kwietnia 2023 r.

do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 5 maja 2023 r.

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 10 maja 2023 r.

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 21 marca 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies