KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Praca zawodowa - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” jest jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP. Diagności laboratoryjni, którzy z różnych powodów utracili dokument„Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” mogą ubiegać się o wydanie duplikatu zgodnie z uchwałą Nr 49-P/II/2009 (załącznik do uchwały) – Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 maja 2009 roku.

Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, w przypadku zamiaru podjęcia wykonywania zawodu ma obowiązek spełnić dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, tj. odbyć przeszkolenie uzupełniające zakończone egzaminem w KIDL.

KRDL informuje, że wynik podpisany przez osobę, która nie znajduje się na liście jest NIEWAŻNYM DOKUMENTEM MEDYCZNYM (podstawa prawna: ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dn. 27.07.2001 r., tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm.). Jeżeli na wyniku badania laboratoryjnego znalazły się dane spoza zamieszczonych poniżej list prosimy o kontakt z biurem KIDL.

AKTUALIZACJA DANYCH - Uprzejmie prosimy diagnostów laboratoryjnych, którzy od momentu rejestracji w KIDL zmienili nazwisko, adres do korespondencji, bądź zdobyli tytuł specjalisty – aby poinformowali o tym biuro KIDL w terminie 30 dni od zaistniałej zmiany. Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię dokumentów świadczących o zmianie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony organ lub osobę oraz Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego w celu wpisania odpowiednich zmian lub uzupełnienia danych. Wzór formularza

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies