Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Praca zawodowa - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Praca zawodowa

Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” jest jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP. Diagności laboratoryjni, którzy z różnych powodów utracili dokument„Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” mogą ubiegać się o wydanie duplikatu zgodnie z uchwałą Nr 49-P/II/2009 (załącznik do uchwały) – Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 maja 2009 roku.

Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, w przypadku zamiaru podjęcia wykonywania zawodu ma obowiązek spełnić dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, tj. odbyć przeszkolenie uzupełniające zakończone egzaminem w KIDL.

KRDL informuje, że wynik podpisany przez osobę, która nie znajduje się na liście jest NIEWAŻNYM DOKUMENTEM MEDYCZNYM (podstawa prawna: ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dn. 27.07.2001 r., tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm.). Jeżeli na wyniku badania laboratoryjnego znalazły się dane spoza zamieszczonych poniżej list prosimy o kontakt z biurem KIDL.

AKTUALIZACJA DANYCH - Uprzejmie prosimy diagnostów laboratoryjnych, którzy od momentu rejestracji w KIDL zmienili nazwisko, adres do korespondencji, bądź zdobyli tytuł specjalisty – aby poinformowali o tym biuro KIDL w terminie 30 dni od zaistniałej zmiany. Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię dokumentów świadczących o zmianie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony organ lub osobę oraz Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego w celu wpisania odpowiednich zmian lub uzupełnienia danych. Wzór formularza

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies