INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Praca zawodowa - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Praca zawodowa

Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL) jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP. Diagności laboratoryjni, którzy z różnych powodów utracili dokument Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego mogą ubiegać się o wydanie duplikatu zgodnie z uchwałą Nr 49-P/II/2009 (załącznik do uchwały) – Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 maja 2009 roku. W przypadku osób, które uzyskały wpis na listę Diagnostów Laboratoryjnych, natomiast nie otrzymały jeszcze dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, do podjęcia pracy, wystarczającym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu jest zaświadczenie o wpisie na listę Diagnostów Laboratoryjnych.

Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (wynik), zautoryzowany przez osobę, która nie znajduje się na Liście Diagnostów Laboratoryjnych lub Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych jest NIEWAŻNYM DOKUMENTEM MEDYCZNYM. W przypadku wystąpienia takiej praktyki, należy niezwłocznie powiadomić biuro Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

AKTUALIZACJA DANYCH - Uprzejmie prosimy diagnostów laboratoryjnych, którzy od momentu rejestracji w KIDL zmienili nazwisko, adres do korespondencji, bądź zdobyli tytuł specjalisty – aby poinformowali o tym biuro KIDL w terminie 30 dni od zaistniałej zmiany. Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię dokumentów świadczących o zmianie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony organ lub osobę oraz Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego w celu wpisania odpowiednich zmian lub uzupełnienia danych. Wzór formularza
TRWA AKTUALIZACJA DANYCH DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies