OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Komisje i zespoły KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności: - powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.

Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:

 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Nadzorująca przeszkolenie Diagnosty Laboratoryjnego
 • Komisja ds. Etyki
 • Komisja Socjalna
 • Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej
 • Komisja ds. diagnostyki toksykologicznej i terapii monitorowanej,
 • Komisja ds. parazytologii medycznej
 • Komisja nadzorująca przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat oraz osoby która po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna nie złożyła w okresie 5 lat od ukończenia studiów wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • Nadzwyczajna Komisja historyczna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnej,
 • Zespół ds. cytomorfologii medycznej
 • Zespół ds. laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • Zespołu ds. opracowania rekomendacji POCT
 • Zespół ds. legislacji
 • Zespół ds. Genetyki Medycznej
 • Komisja ds. opracowania standardów dotyczących powierzenia czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz kategoryzacji MLD w zależności od profilu i ilości wykonywanych badań
 • Zespołu ds. laboratoryjnej hematologii medycznej,
 • Zespołu ds. mikrobiologii medycznej,
 • Mediator (art. 92 Ustawy o medycynie laboratoryjnej).

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies