Kontakt z KIDL

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy podstawowe kanały komunikacji z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 200),
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 101),
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: t.babel@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 11 60 wew. 132).
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 110)
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 115)

Komisje i zespoły KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności: - powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.

Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:

 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Nadzorująca przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego
 • Komisja ds. Etyki
 • Zespół do spraw cytomorfologii medycznej
 • Komisja do spraw diagnostyki toksykologicznej
 • Zespół do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • Komisja Socjalna
 • Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej
 • Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych
 • Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies