Komisje i zespoły KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności: - powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.

Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:

  • Komisja Nagród i Odznaczeń
  • Komisja Nadzorująca przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego
  • Komisja ds. Etyki
  • Zespół do spraw cytomorfologii medycznej
  • Komisja do spraw diagnostyki toksykologicznej
  • Zespół do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
  • Komisja Socjalna
  • Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej
  • Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies