Komisje i zespoły KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności: - powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.

Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:

 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Nadzorująca przeszkolenie Diagnosty Laboratoryjnego
 • Komisja ds. Etyki
 • Komisja Socjalna
 • Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej
 • Komisja ds. diagnostyki toksykologicznej i terapii monitorowanej,
 • Nadzwyczajna Komisja historyczna Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnej,
 • Zespół do spraw cytomorfologii medycznej
 • Zespół do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT
 • Zespół do spraw legislacji
 • Komisja ds. opracowania standardów dotyczących powierzenia czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz kategoryzacji MLD w zależności od profilu i ilości wykonywanych badań
 • Zespołu ds. laboratoryjnej hematologii medycznej,
 • Zespołu ds. mikrobiologii medycznej,
 • Mediator (art. 92 Ustawy o medycynie laboratoryjnej).

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies