KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii, mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2020 r. oraz mając na względzie bezpieczeństwo tak interesantów jak i pracowników administracyjnych przypominamy, iż Biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie. Jesteśmy dla Państwa dostępni za pomocą elektronicznych środków komunikacji, wobec czego prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL). Przyjmowanie interesantów będzie możliwe tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Dziedziny, w których diagnosta laboratoryjny może uzyskać tytuł specjalisty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny może odbywać szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach specjalizacji:

 • cytomorfologia medyczna;
 • epidemiologia;
 • laboratoryjna diagnostyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka sądowa;
 • laboratoryjna hematologia medyczna;
 • laboratoryjna immunologia medyczna;
 • laboratoryjna parazytologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia sądowa;
 • laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
 • mikrobiologia medyczna;
 • zdrowie publiczne.

W odniesieniu do poprzednich regulacji, obecnie obowiązujące rozporządzenie zniosło możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Kształcenie specjalizacyjne jest kształceniem jednostopniowym polegającym na odbyciu szkolenia zgodnie z programem specjalizacji opracowanym przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

W tym samym czasie diagnosta laboratoryjny może odbywać tylko jedną specjalizację.

Osoby, które posiadają odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. w oparciu o dwustopniowy system specjalizacji), w celu zdobycia tytułu specjalisty mogą odbyć szkolenie specjalizacyjne według programu uzupełniającego, który jest dostosowany do zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności objętych programem specjalizacji I stopnia.

Diagnosta laboratoryjnych posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty w jednej z niżej określonych dziedzin specjalizacji.

l.p. Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Specjalności, w których można uzyskać tytuł specjalisty
1. Diagnostyka laboratoryjna /Analityka kliniczna laboratoryjna diagnostyka medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna transfuzjologia medyczna laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna parazytologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna
2. Mikrobiologia mikrobiologia medyczna laboratoryjna parazytologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna epidemiologia zdrowie publiczne
3. Toksykologia laboratoryjna toksykologia medyczna
4. Higiena i epidemiologia zdrowie publiczne laboratoryjna parazytologia medyczna epidemiologia
5. Transfuzjologia laboratoryjna transfuzjologia medyczna laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna
6. Choroby wewnętrzne laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
7. Pediatria laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
8. Choroby zakaźne epidemiologia laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
9. Medycyna ogólna laboratoryjna immunologia medyczna

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies