Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Dziedziny, w których diagnosta laboratoryjny może uzyskać tytuł specjalisty - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny może odbywać szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach specjalizacji:

 • cytomorfologia medyczna;
 • epidemiologia;
 • laboratoryjna diagnostyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka sądowa;
 • laboratoryjna hematologia medyczna;
 • laboratoryjna immunologia medyczna;
 • laboratoryjna parazytologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia sądowa;
 • laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
 • mikrobiologia medyczna;
 • zdrowie publiczne.

W odniesieniu do poprzednich regulacji, obecnie obowiązujące rozporządzenie zniosło możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Kształcenie specjalizacyjne jest kształceniem jednostopniowym polegającym na odbyciu szkolenia zgodnie z programem specjalizacji opracowanym przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

W tym samym czasie diagnosta laboratoryjny może odbywać tylko jedną specjalizację.

Osoby, które posiadają odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. w oparciu o dwustopniowy system specjalizacji), w celu zdobycia tytułu specjalisty mogą odbyć szkolenie specjalizacyjne według programu uzupełniającego, który jest dostosowany do zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności objętych programem specjalizacji I stopnia.

Diagnosta laboratoryjnych posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty w jednej z niżej określonych dziedzin specjalizacji.

l.p. Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Specjalności, w których można uzyskać tytuł specjalisty
1. Diagnostyka laboratoryjna /Analityka kliniczna laboratoryjna diagnostyka medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna transfuzjologia medyczna laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna parazytologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna
2. Mikrobiologia mikrobiologia medyczna laboratoryjna parazytologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna epidemiologia zdrowie publiczne
3. Toksykologia laboratoryjna toksykologia medyczna
4. Higiena i epidemiologia zdrowie publiczne laboratoryjna parazytologia medyczna epidemiologia
5. Transfuzjologia laboratoryjna transfuzjologia medyczna laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna immunologia medyczna
6. Choroby wewnętrzne laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
7. Pediatria laboratoryjna hematologia medyczna laboratoryjna genetyka medyczna laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
8. Choroby zakaźne epidemiologia laboratoryjna immunologia medyczna mikrobiologia medyczna
9. Medycyna ogólna laboratoryjna immunologia medyczna

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies