Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Zachęcamy do rejestracji:

  • diagnostów laboratoryjnych,
  • dietetyków,
  • logopedów,
  • elektroradiologów,
  • oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

REJESTRACJA TRWA!

Informacje dla diagnostów laboratoryjnych jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Informacje dla pozostałej kadry medycznej na stronie Lidera Projektu

Składki członkowskie - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Składki stanowią podstawę funkcjonowania KIDL i gwarancję sprawowania należytego nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Składka jest płacona z tytułu członkostwa w KIDL, niezależnie od pracy w zawodzie.

Numer indywidulnego subkonta do płatności składek członkowskich mozna uzyskać pod adresem :skladki@kidl.org.pl

Od 1 kwietnia 2008 roku wysokość obligatoryjnej składki z tytułu członkostwa w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych wynosi 20 zł (podstawa prawna: uchwała nr 48/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 r.).

Kwestie ustalenia daty rozpoczęcia opłacania składki członkowskiej na rzeczc Korporacji przez osobę wpisaną na listę diagnostów laboratoryjnych określa uchwała Nr 72/I/2005 KRDL dnia 25 lutego 2005 roku

Warunki ubiegania się o zawieszenie, zmniejszenie lub umorzenie zaległości składkowych określa uchwała nr 53/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r. oraz Uchwała nr 98/IV/2017 KRDL z dnia 25 maja 2017 roku

Zainteresowane osoby powinny przesyłać do biura KIDL pisemne wnioski wraz z dołączonym właściwym dokumentem (np.: decyzja PUP o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o urlopie wychowawczym, umowa wolontariatu, decyzje ZUS o przyznaniu emerytury/renty wraz z oświadczeniem itp.).

Uwaga: Diagności laboratoryjni, wobec których wydano decyzję o zwieszaniu płatności składki członkowskiej z powodu utarty pracy zobowiązani są do przesyłania zaświadczenia potwierdzającego fakt utraty pracy co sześć miesięcy. Nie przesyłanie dokumentu skutkuje uchyleniem decyzji o zawieszeniu obowiązku płatności składek członkowskich.

Sankcje w przypadku nieopłacania składek członkowskich określa uchwała nr 27/2015 KRDL z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies