Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 24 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, 1565)

Ustawy-

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o publicznej służbie krwi (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1222, z 2020 r. poz. 567.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.

o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442)

Ustawy-

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 695.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)

Ustawy-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696)

Ustawy-

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r.

o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 2016, poz. 2135)

Ustawy-

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 186)

Ustawy-

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, 1590, z 2020 r. poz. 374, 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o konsultantach w ochronie zdrowia - Dz. U. z 2019 r. poz. 886

Ustawy-

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)

Ustawy-

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)

Ustawy-

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405, z 2020 r. poz. 567)

Ustawy-

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357)

Ustawy-

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 662, 1905)

Ustawy-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies