Przerwa w wykonywaniu zawodu trwająca dłużej niż 5 lat - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, w przypadku zamiaru podjęcia wykonywania zawodu ma obowiązek spełnić dyspozycję art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, tj. odbyć przeszkolenie uzupełniające zakończone egzaminem w KIDL.

Przeszkolenie trwa 6 miesięcy i jest realizowane na podstawie programu przeszkolenia w laboratorium odpowiadającym w wymiarze pełnemu wymiarowi czasu pracy oraz polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Program przeszkolenia opracowuje i aktualizuje Krajowa Rada. Przeszkolenie odbywane jest w laboratorium wskazanym przez Krajową Radę na wniosek zainteresowanego diagnosty. Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia określa umowa zawarta przez diagnostę z kierownikiem laboratorium, w którym jest realizowane przeszkolenie.

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanie możliwość skorzystania ze zwolnienie z obowiązku odbycia przeszkolenia w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego przewidziane w art. 17 ust. 5 ustawy.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies