Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 43/2004 KRDL
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza KRDL
treść uchwały

Uchwała Nr 44/2004 KRDL
w sprawie wyboru Sekretarza KRDL w głosowaniu tajnym
treść uchwały

Uchwała Nr 45/2004 KRDL
w sprawie zmiany uchwały nr 8/2003 w sprawie określenia składu osobowego członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 46/2004 KRDL
w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2004
treść uchwały

Uchwała Nr 47/2004 KRDL - uchylona przez Uchwałę 97/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 37/2003 z dnia 28 października w sprawie wpisu do „Księgi Ewidencji” i ustalenia wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia oraz informacji o działalności medycznego laboratorium udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
treść uchwały

Uchwała Nr 48/2004 KRDL
w sprawie wydzielenia kwoty 10 000 zł. na nagrody dla najlepszych absolwentów kierunku analityki medycznej lub medycyny laboratoryjnej
treść uchwały

Uchwała Nr 49/2004 KRDL
o odmowie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 50/2004 KRDL
o podjęciu decyzji dotyczącej rozwiązania Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt