Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 36/2003 KRDL - uchylona przez Uchwałę 97/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji laboratoriów przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik do uchwały

Uchwała Nr 37/2003 KRDL - uchylona uchwałą 51/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie wpisu do „Księgi ewidencji” i ustalenia wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia oraz informacji o działalności medycznego laboratorium udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
treść uchwały
załącznik do uchwał

Uchwała Nr 38/2003 KRDL
w sprawie określenia kierunków studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra przydatnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała Nr 39/2003 KRDL
w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL do wykonywania czynności należących do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniach między jej posiedzeniami
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt