Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 26/2003 KRDL
w sprawie podjęcia i upoważnienia Prezesa KRDL do prowadzenia negocjacji dotyczących zakupu lokalu na potrzeby działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 27/2003 KRDL
w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała Nr 28/2003 KRDL
w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji dla diagnostów laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo do emerytury, oraz obniżenia stawki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli wykonują zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pozostają na urlopie wychowawczym
treść uchwały

Uchwała Nr 29/2003 KRDL
dotyczącą podejmowania decyzji o przesunięciu aktywów KIDL pozostających na koncie w banku PKO BP na oprocentowaną lokatę
treść uchwały

Uchwała Nr 30/2003 KRDL
w sprawie zmiany uchwały nr 9/2003 w sprawie powołania Przedstawicieli KRDL
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt