OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 85/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprezesa KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 84/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie odwołania Wiceprezesa KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 83/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno - Wyborczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 82/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wezwania do przywrócenia usunięcia naruszenia prawa

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII-

Uchwała Nr 81/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2013

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 80/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżek składkowych na pokrycie kosztów Dni Diagnosty Laboratoryjnego organizowanych w roku 2012

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 8/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych oraz Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 79/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru szkoleń podyplomowych organizowanego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych w związku z uzyskaniem rekomendacji KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 78/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku o zmianie Uchwały Nr 60/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej organizowanego przez jednostki kształcące oraz nagród za specjalizacje

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 77/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 42/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2012

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 76/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z miejsc noclegowych w budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, ul. Konopacka 4, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 75/II/2009 KRDL z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała nr 75/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 74/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 73/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 72/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 71/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 52/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 77/II/2009 z dnia 29 maja 2009 roku – Porozumienie z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego, który wykonując zadania ustalone ustawą o diagnostyce laboratoryjnej występuje do zakładu pracy o zwolnienie na ten czas od pracy i ustalenie zasad wynagradzania za ten czas

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 70/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL oraz Prezesa KRDL do udzielania i wypowiadania pełnomocnictw sądowych i administracyjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 7/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania: nowelizacji Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL oraz projektu dokumentu „Program zmiany oblicza wizytacji KRDL”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała nr 69/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Uchwała podjęta dnia 4 maja 2012 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość

Uchwała nr 68/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Uchwała podjęta dnia 24 kwietnia 2012 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies