INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Kalendarium - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Przed 1984 rokiem pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych skupieni byli wokół Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów istniejącego od 1927 r. oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej utworzonego w 1965 r.

1989 r. – wprowadzenie demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, dające możliwość rozwoju samorządności zawodowej

9 IV 1990 r. – spotkanie pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych w Warszawie, decyzja o konieczności utworzenia samorządu zawodowego w celu podniesienia jakości usług diagnostycznych. Wysłanie informacji o podjętych działaniach do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Krajowego Zespołu Specjalistów.

IV – VI 1990 r. – powołanie Międzywojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Izb Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej. Powstanie Regionalnych Komitetów Organizacyjnych, np. w Łodzi (Jolanta Bukowińska, Grzegorz Gorzkiewicz, Jacek Golański, Ewa i Waldemar Świątkowscy i inni) i w Warszawie (Mieczysława Merkel, Ewa Chodkowska, Wanda Elsner, Elżbieta Lange-Moroz i inni).

IX 1990 r. – Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Izby Diagnostów Laboratoryjnych środowiska łódzkiego i warszawskiego z wiceministrem Zdrowia i Opieki Społecznej – przedstawienie postulatu powołania Izby. Powołanie na przewodniczącą komitetu prof. Mieczysławy Merkel.

XII 1990 – III 1991r. – organizowanie się środowisk pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych w komitety organizacyjne w Lublinie, Rzeszowie i Poznaniu.

24 IV 1991 r. – powstanie regionalnego komitetu we Wrocławiu z dr Henrykiem Owczarkiem na czele.

18 V 1991 r. – pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli komitetów z: Warszawy, Łodzi, Siedlec, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Lubania Śląskiego, Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Legnicy, Zielonej Góry z inicjatywy środowiska łódzkiego. Poszerzenie Komitetu Organizacyjnego o przedstawicieli kolejnych regionów: Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry i Katowic. Wybranie na Przewodniczącą Ogólnopolskiego Komitetu prof. M. Merkel z Warszawy. Przygotowanie przez Komitet dwóch projektów ustaw: o Izbie Diagnostów Laboratoryjnych i o Zawodzie Diagnosty Laboratoryjnego, opracowanie Stanowisko Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Diagnostów Laboratoryjnych z uzasadnieniem konieczności powołania samorządu zawodowego.

21 IX 1991 r. – spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Diagnostów Laboratoryjnych, dołączenie przedstawicieli: Bydgoszczy – Wiesława Langera, Lublina – Henryka Greli, Opola – Adama Leżaka, Rzeszowa – Czesława Głowniaka.

29 II 1992 r. – spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego w Kowalowej. Omówienie projektów ustaw: o izbie diagnostów laboratoryjnych i o zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

29 VII 1992 r. – spotkanie Sejmowej Komisji Zdrowia z przedstawicielami Komitetów Założycielskich tworzących się izb Diagnostów Laboratoryjnych, Izb Techników Medycznych, Izb Fizjoterapeutów oraz Izb Weterynaryjnych.

6 I 1995 r. – odrzucenie w Sejmie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o izbie diagnostów laboratoryjnych.

24 X 1995 r. – powołanie Stowarzyszenia Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej w Polsce z Ewą Tuszewską z Poznania na czele.

21 I 1998 r. – spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Izb Diagnostów Laboratoryjnych z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia – Stanisławem Marianem Grzonkowskim.

2 III 2000 r. – Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych we Wrocławiu.

28 III 2000 r. – powstanie Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych” (na wniosek Sejmowej Komisji Zdrowia III kadencji Sejmu RP Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych podjął starania o przekształcenie się w stowarzyszenie) na czele z dr. Henrykiem Owczarkiem.

16 VII 1998 – 8 VI 2000 r. – Prace Komisji Sejmowych nad projektem ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

14 VI 2000 r. – skierowanie projektu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do Sejmu.

12 IX 2000 r. – zdjęcie projektu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z obrad posiedzenia Sejmu.

25 V 2001 r. – procesowanie przez Sejm nad ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i przekazanie jej Marszałkowi Senatu RP – Alicji Grześkowiak.

21 VI 2001 r. – posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Wprowadzenie przez Senat 40 poprawek do ustawy.

27 VI 2001 r. – przekazanie przez Marszałka Sejmu uchwały Senatu w sprawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do Komisji Zdrowia oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6 i 19 VII 2001 r. – posiedzenia Komisji, odrzucenie przez Sejm 37 poprawek i wprowadzenie tylko 3.

27 VII 2001 r. – uchwalenie przez Sejm RP ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

26 V 2002 r. – powołanie przez Ministerstwo Zdrowia Komitetu Organizacyjnego Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

5-7 XII 2002 r. – I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, wybór dr. Henryka Owczarka na Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych I kadencji.

13 I 2003 r. – I Posiedzenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych I kadencji.

2003/2004 r. – Udział KIDL w Konferencjach Okrągłego Stołu, w Komisjach pracujących nad reformami służby zdrowia.

12 IV 2004 r. – zarejestrowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie tytułu gazety „Diagnosta Laboratoryjny”.

30 VII 2004 r. – podpisanie aktu notarialnego zakupu budynku przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie.

2006 r. – opracowanie przez KIDL kanonów Kodeksu Etyki Diagnostów Laboratoryjnych.

2 VI 2006 r. – powołanie Zespołu Wizytatorów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

8-9 XII 2006 r. – II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, ponowny wybór dr. Henryka Owczarka na Prezesa KRDL II kadencji.

19 I 2007 r. – I Posiedzenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych II kadencji.

2008 r. – udział Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Konferencjach Białego Szczytu.

18 X 2010 r. – Uroczystość poświęcenia Sztandaru KIDL oraz budynku Izby przez Abp. Henryka Hosera.

9-11 XII 2010 r. – III Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, wybór dr Elżbiety Puacz na Prezesa KRDL III kadencji.

21 I 2011 r. – I Posiedzenie KRDL III Kadencji.

17 VI 2011 r. – uroczyste posiedzenie KRDL III kadencji w Jachrance, podczas którego zostały wręczone dyplomy uznania Członkom organów samorządów poprzednich kadencji.

27 V 2012 r. – I Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

10 XI 2012 r. – VII Posiedzenie KRDL z udziałem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

25-26 V 2013 r. – I Pielgrzymka Diagnostów Laboratoryjnych na Jasną Górę

27 V 2013 r. - II Dzień Diagnosty Laboratoryjnego – Uroczysta Gala w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia

23-24 V 2014 r. – I Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

27 V 2014 r. - III Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

5-7 XII 2014 r. – IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych; wybór dr Elżbiety Puacz na Prezesa KRDL IV Kadencji

9-10 I 2015 r. – I Posiedzenie KRDL IV Kadencji

22-23 V 2015 r. - II Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

27 V 2015 r. - IV Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

XI 2015 r. – powstanie pracowni mikroskopowej w budynku KIDL

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies