KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL V Kadencji

Dziedzicka Beata Grażyna

ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Kontakt tel: +48 22 741 21 55 wew. 201, e-mail: sekretariat_rzecznika@kidl.org.pl

Zastępcy:

 • Kozińska Aleksandra Sylwia
 • Lasocka Joanna
 • Stefaniuk Elżbieta Magdalena
 • Zygmuntowicz-Aniśko Renata

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

Rzecznik Dyscyplinarny uprzejmie informuje, że zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295), może wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnostów laboratoryjnych. W świetle tego przepisu jedynym wymogiem, który musi spełniać informacja przekazana Rzecznikowi musi być wiarygodność.

W związku z powyższym Rzecznik Dyscyplinarny informuje, że:

 • dokumenty przesłane Rzecznikowi muszą zawierać dane, które pozwolą na zidentyfikowanie sprawcy oraz zarzucanego mu czynu;
 • Rzecznik nie udziela żadnych informacji o prowadzonych sprawach osobom nieupoważnionym;
 • Rzecznik nie udziela informacji telefonicznych z uwagi na niemożliwość zweryfikowania tożsamości rozmówcy.

Zadania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd. Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Tryb postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego określa ustawa. Rzecznik Dyscyplinarny lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Krajowej Rady.

Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies