Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Zespół wizytatorów KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów KRDL VI Kadencji

Liliana Guzik

tel. 695-411-089

ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Kontakt tel: +48 22 741 21 55 wew. 201

Dyżury Przewodniczącej Zespołu Wizytatorów:

Lista wizytatorów

Zestawienie wizytacji w latach 2008-2022:

wizytacje 2008 - 6

wizytacje 2009 - 25

wizytacje 2010 - 28

wizytacje 2011 - 19

wizytacje 2012 - 21

wizytacje 2013 - 27

wizytacje 2014 - 23

wizytacje 2015 - 28

wizytacje 2016 - 26

wizytacje 2017 - 41

wizytacje 2018 - 23

wizytacje 2019 - 17

wizytacja 2020 - 1

wizytacja 2021 - 7

wizytacja 2022 - 12

Uchwała Nr 55/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Regulaminu działalności wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie uchwalenia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

załącznik- Regulamin ZW KRDL

Nabór kandydatów na członków Zespołu Wizytatorów KRDL: Przewodniczący Zespołu Wizytatorów (ZW) KRDL ogłasza na stronie internetowej KIDL nabór diagnostów laboratoryjnych (DL) na członków ZW. Wymagania dla kandydatów:

  • tytuł specjalisty z jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w której dokonywana jest kontrola i ocena;
  • nienaganna postawa etyczna (wg pisemnej opinii przedstawiciela KRDL na dane województwo);
  • co najmniej 10-cio letni staż pracy w kontrolowanej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej;
  • ukończone szkolenia: minimum „Asystent systemu zarządzania jakością w MLD”, maximum „Auditor wewnętrzny SZJ w MLD”;
  • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących sposobu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, funkcjonowania samorządu diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD).
  1. Zainteresowani kandydaci składają pisemnie do biura KIDL (Dział Ewidencji Diagnostów – osoba do kontaktu – Anna Czerwińska, tel. 22 741 21 57) swoje CV, dane kontaktowe, opinię z kopiami dokumentów potwierdzającymi ich dotychczasowy dorobek zawodowy wraz z uzasadnieniem motywacyjnym, dlaczego chcą zostać wizytatorem KRDL.
  2. Do zgłaszających się diagnostów zostanie przesłany zwrotnie drogą mailową zbiór obowiązujących i wymagających znajomości aktów prawnych w celu szczegółowego zapoznania się z nimi.
  3. Po upływie terminu wstępnej rekrutacji przewodniczący ZW wraz z zastępcą zapoznają się z nadesłanymi dokumentami oraz wyznaczają termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisemnego testowego egzaminu z zakresu obowiązujących przepisów prawnych regulujących medyczną diagnostykę laboratoryjną (20-30 pytań). Rozmowa kwalifikacyjna ocenia zdolności komunikacyjne i interpersonalne kandydatów na wizytatorów KRDL.
  4. Po pozytywnym zdaniu egzaminu testowego oraz po pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej lista kandydatów zostanie przedstawiona Prezydium KRDL do włączenia diagnostów do ZW KRDL.
  5. Po włączeniu nowych członków do ZW KRDL uchwałą KRDL – zostanie dla nich przeprowadzone szkolenie w siedzibie KIDL z zasad prowadzenia wizytacji.

W CHWILI OBECNEJ NIE JEST PROWADZONY NABÓR DO ZESPOŁU WIZYTATORÓW.


Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies