INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 61-80 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 58/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 57/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 56/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 55/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków KIDL na rok 2019;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 54/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie egzekucji nieopłaconych w terminie składek członkowskich w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 53/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 52/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 51/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie w sprawie powołania Sekretarza oraz członków zespołu redakcyjnego gazety „Diagnosta Laboratoryjny”;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 50/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru i powołania Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 5/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie I

Uchwała Nr 49/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 48/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie Regulaminu Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 47/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie Regulaminu zwrotu kosztów uczestnictwa diagnostów laboratoryjnych w konferencjach międzynarodowych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 46/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organ Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 45/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zlecenia przeprowadzenia modernizacji systemu informatycznego w Biurze Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 44/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu finansowego;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 43/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2018;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V

Uchwała Nr 41/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie decyzji w sprawie drugiego i każdego kolejnego wpisu tej samej osoby na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 40/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zobowiązania Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wyboru firm zewnętrznych do przeprowadzenia audytów finansowego, organizacyjnego i bezpieczeństwa danych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 4/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie I

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies