INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 112 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 1/2003 KRDL

Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 2/2003 KRDL

w sprawie wysokości składek członkowskich (uchylona przez Uchwałę 48/II/2008 z dn. 29 lutego 2008 r. )

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 3/2003 KRDL

w sprawie przyjęcia Planu dochodów i wydatków Izby na rok 2003

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 4/2003 KRDL

w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 5/2003 KRDL

w sprawie wyboru członków Prezydium Rady

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 6/2003 KRDL

regulamin organizacyjny biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r.)

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 7/2003 KRDL

w sprawie wewnętrznych zasad rozporządzania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 8/2003 KRDL

w sprawie określenia składu osobowego spośród prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Stanowisko Nr 1/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 lutego 2019 roku

wobec sposobu procedowania projektu nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/2003 KRDL

w sprawie decyzji o wpisie do Księgi Rejestru Zaświadczeń i ustalenie wysokości opłaty za wydanie Zaświadczenia o wpisie

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 20/2003 KRDL

w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego wpis na listę diagnostów laboratoryjnych dla osób, które podejmują zatrudnienie w diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 21/2003 KRDL

w sprawie czasowego zawieszania płatności składki członkowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Uchylona przez Uchwałę 62/2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 22/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte we wniosku o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 23/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2003 dotyczącej wzoru „Zaświadczenia” stwierdzającego wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 24/2003 KRDL

dotycząca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-POLSKA oferującego diagnostom laboratoryjnym specjalistyczne programy ubezpieczeniowe

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 25/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/2003 KRDL

w sprawie podjęcia i upoważnienia Prezesa KRDL do prowadzenia negocjacji dotyczących zakupu lokalu na potrzeby działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/2003 KRDL

w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji dla diagnostów laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo do emerytury, oraz obniżenia stawki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli wykonują zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pozostają na urlopie wychowawczym

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 29/2003 KRDL

dotyczącą podejmowania decyzji o przesunięciu aktywów KIDL pozostających na koncie w banku PKO BP na oprocentowaną lokatę

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies