Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 341-360 z 2 794 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 93/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 9/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia podziału czynności miedzy członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 94/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Etyki oraz określenia jej zadań

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 95/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wniosku Czesławy Rymkiewicz dotyczącego uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr 31/III/2011 z dnia 9 września 2011 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 96/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2012 oraz przeznaczenia środków finansowych stanowiących nadwyżkę z rozliczenia budżetowego za 2012 rok na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 97/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów oraz powołania Członków Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 98/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Włodzimierza Drejskiego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 99/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2013

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwały Nr 100/1/III/2013 do 100/72/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX-

Uchwała Nr 101/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 82/II/2009 KRDL z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 102/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny", „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej", oraz nagrody - „Dyplom za wzorową pracę"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 103/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr 81/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2013

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwała Nr 104/III/2013 - Uchylona uchwałą Nr 55/IV/2016

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwała Nr 105/III/2013 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwała Nr 106/III/2013 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwała Nr 107/III/2013 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwały od Nr 108/1/III/2013 KRDL do Nr 108/27/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X-

Uchwała Nr 109/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny" oraz „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X

Uchwała Nr 110/III/2013

KRDL z dnia 14 września 2013 r. w sprawie wynagradzania wizytatorów KIDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XI

Uchwała Nr 111/III/2013

KRDL z dnia 14 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XI

Uchwała Nr 112/III/2013 - Uchylona uchwałą Nr 55/IV/2016

KRDL z dnia 14 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/III/2013 KRDL z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies