Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 261-280 z 2 802 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 13/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 14/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 15/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 16/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2011

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 17/III/2011 - uchylona przez Uchwałę 23/III/2011 z dn. 17 czerwca 2011 r.

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz do uznawania nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 18/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie odwołania niektórych członków Zespołu Wizytatorów KRDL oraz powołania nowych członków Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KRDL za rok obrachunkowy 2010 oraz przeznaczenia środków finansowych, będących uzyskaną nadwyżką z rozliczenia budżetowego za 2010 r. na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 20/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do podjęcia działań niezbędnych do prowadzenia przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych działalności gospodarczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 21/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania nowego członka Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 22/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Kapituły przyznawania Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „SAPERE AUDE”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 23/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 24/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 25/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania funkcji przez członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie reprezentowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 29/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podejmowania uchwał w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz w sprawach skreślania z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 30/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 31/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i odmowy wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV-

Uchwała Nr 32/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies