INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 241-260 z 2 848 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 45/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie jednorazowego przyznania nagród za najlepsze prace magisterskie w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w konkursie prac magisterskich w ramach XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 46/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2008

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 47/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/II/2007 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 marca 2007 roku Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 48/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 49/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 83/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na województwo podkarpackie

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 50/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 51/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie odwołania osób pełniących funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów i jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 52/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania osób, które będą pełnić funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów i jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 1/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zakazu łączenia funkcji Wiceprezesa KRDL i Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 2/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 3/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie określenia osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 4/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 5/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych bez żądania zwrotu dokumentów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 6/III/ 2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania niektórych członków Zespołu Wizytatorów KRDL.

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 7/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania: nowelizacji Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL oraz projektu dokumentu „Program zmiany oblicza wizytacji KRDL”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 8/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych oraz Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 9/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 10/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 11/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok 2011

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 12/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej organizowanego przez jednostki kształcące

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies