Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 301-320 z 2 701 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 53/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz KIDL, zmniejszenia jej wysokości oraz umorzenia

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 54/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 55/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała nr 56/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 27/III/2011 roku KRDL z dnia 9.09.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 57/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 27/III/2011 roku KRDL z dnia 9.09.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 58/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej”, nagrody dyplom „Wyróżniające się medyczne laboratorium diagnostyczne” oraz nagrody – „Dyplom za wzorową pracę"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 59/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz przeznaczenia środków finansowych stanowiących nadwyżkę z rozliczenia budżetowego za 2011 rok na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 60/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej organizowanego przez jednostki kształcące oraz nagród za specjalizacje

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 61/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie refundowania kosztów podróży związanych z przybyciem na uroczystość Gali z okazji 10-lecia istnienia samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 62/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 63/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 64/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 65/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 66/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów eksploatacji za użyczenie pod tytułem darmym miejsca noclegowego w budynku KIDL w Warszawie, przy ul. Konopacka 4

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 67/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia o uhonorowanie odznaczeniem

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 68/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Uchwała podjęta dnia 24 kwietnia 2012 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość

Uchwała nr 69/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Uchwała podjęta dnia 4 maja 2012 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość

Uchwała nr 70/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL oraz Prezesa KRDL do udzielania i wypowiadania pełnomocnictw sądowych i administracyjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 71/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 52/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 77/II/2009 z dnia 29 maja 2009 roku – Porozumienie z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego, który wykonując zadania ustalone ustawą o diagnostyce laboratoryjnej występuje do zakładu pracy o zwolnienie na ten czas od pracy i ustalenie zasad wynagradzania za ten czas

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Uchwała nr 72/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VII

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies