INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 29 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Badanie kleszczy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie wyrażania przez pacjenta zgody na czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej

Opinie prawne-

Opinia prawna

Opinia prawna w przedmiocie zgodności uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr 81/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej z uchwałą Nr 36/2022 VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań określonych przez VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Opinie prawne-

Opinia prawna

w związku z zapytaniem członka Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dotyczącym kwestii przesyłania do diagnostów laboratoryjnych „zaświadczenia o dopełnieniu (bądź nie) obowiązku realizacji ciągłego szkolenia” oraz zawartej w nim prośby „o przesłanie do Diagnostów poprawnych dokumentów”, tj. − jak wynika z zapytania − zgodnych z częścią III „Zaliczenie ciągłego szkolenia”, załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych, ewentualnie zgodnych z częścią III „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego”, załącznika nr 1 do rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie przepisów stosowanych po utracie mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz rozporządzenie ws. wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie uprawnień diagnostów laboratoryjnych do pobierania wymazów z nosogardła pacjenta w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2

Opinie prawne-

Opinia prawna

dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez nieuzyskanie co najmniej 100 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym

Opinie prawne-

Opinia prawna

dot. interpretacji oraz zastosowania do czasu pracy diagnosty laboratoryjnego przepisu art. 98 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711).

Opinie prawne-

Opinia prawna

dot. rozliczenia czasu pracy pracownika wykonującego zawód medyczny i posiadającego wyższe wykształcenie, w tym diagnostę laboratoryjnego w przypadku skutecznego wypowiedzenia klauzuli opt-out

Opinie prawne-

Opinia prawna

KOMENTARZ DO AKTUALNEJ TREŚCI ARTYKUŁU 29 USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI (t.j. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1239 ZE ZM.)

Opinie prawne-

Opinia prawna

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ NA RZECZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA

Opinie prawne-

Opinia prawna

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Opinie prawne-

Opinia prawna

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA W RAZIE ZAMKNIĘCIA ZAKŁADU PRACY LUB NIEMOŻNOŚCI WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ Z POWODU COVID-19

Opinie prawne-

Opinia prawna

COVID-19, A WYNAGRODZENIE DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

Opinie prawne-

Opinia prawna

SKIEROWANIE DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do obliczania wzrostu wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych w 2020 r. na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Opinie prawne-

opinia prawna

w sprawie uznania zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

Opinie prawne-

opinia prawna

dotycząca języka dokumentacji medycznej

Opinie prawne-

opinia prawna

w sprawie obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przez osoby przynależące jednocześnie do samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych oraz do samorządu zawodowego lekarzy

Opinie prawne-

opinia prawna

w przedmiocie przysługiwania czynnego i biernego prawa wyborczego członkom Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Opinie prawne-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies