INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 121-140 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 37/1/IV/2015 KRDL do Nr 37/118/IV/2015 KRDL z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III-

Uchwała Nr 38/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej do prowadzenia spraw sądowych o zaległe składki członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 39/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie stanowiska zawartego w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej (druk sejmowy 3684) o dostępie do zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 11/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 68/2005 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 12/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 13/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu postępowania i organizacji Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 14/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 15/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 16/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 17/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 18/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania rodzinie zmarłego diagnosty laboratoryjnego pomocy materialnej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 20/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2015;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 21/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Zespołu Wizytatorów KRDL;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 22/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2014;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 23/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr 3/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2015;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 24/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie akceptacji treści porozumienia z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego, który wykonując zadania ustalone ustawą o diagnostyce laboratoryjnej występuje do zakładu pracy o wyrażenie zgody na zwolnienie na ten czas od pracy i ustalenie zasad wynagrodzenia za ten czas;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 25/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/III/2013 KRDL z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Uchwała Nr 26/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II-

Uchwała Nr 27/IV/2015 KRDL

z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie windykacji zaległych składek;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie II

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies