Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Wybrane opinie prawne:

Diagności laboratoryjni:

  1. opinia prawna dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez nieuzyskanie co najmniej 100 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym
  2. opinia prawna w sprawie obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przez osoby przynależące jednocześnie do samorządu diagnostów laboratoryjnych oraz samorządu zawodowego lekarzy
  3. opinia prawna w sprawie uznania zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego
  4. opinia prawna dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez nieuzyskanie co najmniej  100 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym

 

Laboratoria:

 1. opinia w sprawie autoryzacji wyników badań laboratoryjnych
 2. opinia w sprawie możliwości prowadzenia badań materiału zwierzęcego w laboratorium diagnostycznym
 3. opinia w sprawie lokalizacji laboratorium w szpitalu
 4. opinia w sprawie możliwości przekazywania zleceń na badania diagnostyczne laboratorium zagranicznym
 5. opinia prawna uzupełniająca opinię prawną w sprawie autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego z dnia 15.04.2016 r.

 

Czynności diagnostyki laboratoryjnej:

 1. opinia prawna w przedmiocie uprawnień diagnostów laboratoryjnych do autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego w zakresie czynności złuszczeniowej cytomorfologii medycznej
 2. opinia w sprawie uprawnień diagnosty zatrudnionego w pracowni serologii
 3. opinia w sprawie autoryzowania wyników badań z zakresu serologi
 4. opinia w sprawie zakresu czynności diagnostycznych wykonywanych przez diagnostę laboratoryjnego w laboratorium
 5. opinia w sprawie pobierania materiału do badań diagnostycznych i wykonywania tych badań
 6. opinia w sprawie procedury autoryzacji wyników badań w pracowni serologicznej szpitala
 7. uzupełnienie opinii dotyczącej poboru materiału do badań diagnostycznych

 

Dokumentacja medyczna:

 1. opinia w sprawie podpisu na wynikach sporządzonych w formie elektronicznej
 2. opinia w sprawie udostępniania wyników badań laboratoryjnych pacjentowi i lekarzowi 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt