Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 26/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”
treść uchwały
załącznik nr 1 

Uchwała Nr 27/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik nr 1 

Uchwała Nr 28/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania funkcji przez członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie reprezentowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach
treść uchwały
załącznik nr 1 

Uchwała Nr 29/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podejmowania uchwał w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz w sprawach skreślania z listy diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 30/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 31/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i odmowy wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały;

Uchwała Nr 32/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 33/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do oceny problemów związanych z przeprowadzaniem konkursów na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
treść uchwały

Uchwała Nr 34/III/2011 - uchylona
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zaniechania windykacji składki członkowskiej od osób, które zostały wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych w latach 2003-2004 ale nie podjęły się wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego z przyczyn formalnych 
treść uchwały

Uchwała Nr 35/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odbywania przeszkolenia i czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w medycznym laboratorium diagnostycznym dla absolwentów kierunków studiów z analityki medycznej i studiów określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i po studiach podyplomowych z analityki medycznej, którzy nie wykonywali przez okres 5 lat po uzyskaniu dyplomu czynności diagnostycznych w laboratorium a uzyskali zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wpis na listę diagnostów laboratoryjnych i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała Nr 36/III/2011 - uchylona
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym mającej wpływ na przerwanie pięcioletniego okresu przerwy wskazanego w art. 14 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

Uchwała Nr 37/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
materiał dodatkowy do uchwały

Uchwała Nr 38/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie udziału w kosztach za umieszczanie informacji o konkursach i przetargach dotyczących świadczeń zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i treści zgłoszonych do publikacji w Gazecie KIDL „Diagnosta Laboratoryjny”
treść uchwały
załącznik nr 1 
załącznik nr 2 

Uchwała Nr 39/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do działania w imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach dotyczących wyboru członków Zespołu Wizytatorów oraz w sprawach określonych w art. 47 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

Uchwała Nr 40/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”
treść uchwały

Uchwała Nr 41/III/2011
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do prac nad zmianami w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt