Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Składki stanowią podstawę funkcjonowania KIDL i gwarancję sprawowania należytego nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Od 1 kwietnia 2008 roku wysokość obligatoryjnej składki z tytułu członkostwa w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych wynosi 20 zł (podstawa prawna: uchwała nr 48/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 r.).

Warunki ubiegania się o zawieszenie, zmniejszenie lub umorzenie zaległości składkowych określa uchwała nr 53/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r. oraz Uchwała nr 98/IV/2017 KRDL z dnia 25 maja 2017 roku

Zainteresowane osoby powinny przesyłać do biura KIDL pisemne wnioski wraz z dołączonym właściwym dokumentem (np.: decyzja PUP o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o urlopie wychowawczym, umowa wolontariatu, decyzje ZUS o przyznaniu emerytury/renty wraz z oświadczeniem itp.).

Uwaga: Diagności laboratoryjni, wobec których wydano decyzję o zwieszaniu płatności składki członkowskiej z powodu utarty pracy zobowiązani są do przesyłania zaświadczenia potwierdzającego fakt utraty pracy co sześć miesięcy. Nie przesyłanie dokumentu skutkuje uchyleniem decyzji o zawieszeniu obowiązku płatności składek członkowskich. 


Sankcje w przypadku nieopłacania składek członkowskich określa uchwała nr 27/2015 KRDL z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych Uchwałą nr 50/IV/2015 podjęła decyzję o zaprzestaniu prowadzenia poboru składek z tytułu ubezpieczenia grupowego OC. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2016 roku. Oznacza to, że nowa umowa z Interpolską (ubezpieczycielem) od 01.04.2016 nie będzie podpisana.
 
 
Zwracamy się zatem do wszystkich diagnostów laboratoryjnych korzystających z ubezpieczenia OC poprzez KIDL o przelewanie składki 3 zł tylko do końca marca 2016. Wszystkim, którzy przelali do KIDL składkę za cały rok 2016, zwrócimy nadwyżkę.
 
 

WAŻNE 

Zbiór informacji, który powinien pomóc w podjęciu dalszych decyzji w zakresie ubezpieczenia indywidualnego.

 bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt