Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: „RODO”, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wyznacza:

MICHAŁA RYTEL

na inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”) w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Inspektor będzie wykonywał zadania określone w RODO, w szczególności w art. 39 i art. 47 ust. 2 pkt h) RODO oraz zadania określone na podstawie art. 38 ust. 6 RODO.

Inspektor pełni swoją funkcję do wyraźnego odwołania przez administratora danych lub do wyraźnej rezygnacji IOD z tej funkcji.

Z inspektorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428 lub drogą e-mailową pod adresem: abi@kidl.org.pl

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt