Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały V Posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych V Kadencji z dnia 07 czerwca 2019 roku:
 

Uchwały od Nr 42/1-P/V/2019 do Nr 42/19-P/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 43/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2018;
treść uchwały;

Uchwała Nr 44/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu finansowego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 45/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zlecenia przeprowadzenia modernizacji systemu informatycznego w Biurze Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 46/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organ Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 47/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie Regulaminu zwrotu kosztów uczestnictwa diagnostów laboratoryjnych w konferencjach międzynarodowych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 48/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie Regulaminu Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego;
treść uchwały;
załącznik nr 1;

Uchwała Nr 49/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 50/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie wyboru i powołania Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 51/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie w sprawie powołania Sekretarza oraz członków zespołu redakcyjnego gazety „Diagnosta Laboratoryjny”;
treść uchwały;

Uchwała Nr 52/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat;
treść uchwały;

Uchwała Nr 53/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 54/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie egzekucji nieopłaconych w terminie składek członkowskich w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
treść uchwały;

Uchwała Nr 55/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków KIDL na rok 2019;
treść uchwały;

Uchwała Nr 56/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 57/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 czerwca 2019 roku 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT.
treść uchwały;

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt