INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Termin realizacji obowiązku ciągłego szkolenia - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ciągłe szkolenie diagnostów laboratoryjnych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”.

Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zobowiązane są rozpocząć doskonalenie zawodowe z tym dniem.

Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zobowiązane są rozpocząć doskonalenie zawodowe z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskają to prawo. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia ciągłego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, nie zaś ukończenie studiów.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies