INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Badanie kleszczy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Opinie prawne-

List do Ministerstwa Zdrowia

dot. uwag do projektu Rozporządzenia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Nr 82/1-P/V/2020 do Nr 82/6-P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX-

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2019 poz. 1923) ze zmianami (Dz.U. 2019 poz. 1923), (Dz.U. 2020 poz. 2042)

Rozporządzenia i zarządzenia dotyczące diagnostyki laboratoryjnej-

od 83/1-P/V/2020 do Nr 83/29/P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX-

od Nr 78/1-P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XVIII-

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

na pismo z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zapisów z art.160 ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 roku.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Opinia prawna

w przedmiocie wyrażania przez pacjenta zgody na czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej

Opinie prawne-

Opinia prawna

Opinia prawna w przedmiocie zgodności uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr 81/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej z uchwałą Nr 36/2022 VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań określonych przez VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Opinie prawne-

Opinia prawna

w związku z zapytaniem członka Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dotyczącym kwestii przesyłania do diagnostów laboratoryjnych „zaświadczenia o dopełnieniu (bądź nie) obowiązku realizacji ciągłego szkolenia” oraz zawartej w nim prośby „o przesłanie do Diagnostów poprawnych dokumentów”, tj. − jak wynika z zapytania − zgodnych z częścią III „Zaliczenie ciągłego szkolenia”, załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych, ewentualnie zgodnych z częścią III „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego”, załącznika nr 1 do rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie przepisów stosowanych po utracie mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz rozporządzenie ws. wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

Opinie prawne-

Opinia prawna

w przedmiocie uprawnień diagnostów laboratoryjnych do pobierania wymazów z nosogardła pacjenta w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2

Opinie prawne-

Opinia prawna

dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez nieuzyskanie co najmniej 100 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym

Opinie prawne-

Opinia prawna

dot. interpretacji oraz zastosowania do czasu pracy diagnosty laboratoryjnego przepisu art. 98 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711).

Opinie prawne-

Opinia prawna

dot. rozliczenia czasu pracy pracownika wykonującego zawód medyczny i posiadającego wyższe wykształcenie, w tym diagnostę laboratoryjnego w przypadku skutecznego wypowiedzenia klauzuli opt-out

Opinie prawne-

Opinia prawna

KOMENTARZ DO AKTUALNEJ TREŚCI ARTYKUŁU 29 USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI (t.j. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1239 ZE ZM.)

Opinie prawne-

Opinia prawna

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ NA RZECZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA

Opinie prawne-

Opinia prawna

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Opinie prawne-

Opinia prawna

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA W RAZIE ZAMKNIĘCIA ZAKŁADU PRACY LUB NIEMOŻNOŚCI WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ Z POWODU COVID-19

Opinie prawne-

Opinia prawna

COVID-19, A WYNAGRODZENIE DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

Opinie prawne-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies