Pomoc
dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

KIDL uruchomił pakiet pomocowy obejmujący m.in. wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne skierowane do diagnostów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią wirusa.

Szczegółowe informacje w zakładce KORONAWIRUS.

UWAGA!!!

Porady prawne będą udzielane diagnostom laboratoryjnym, którzy podadzą numer prawa wykonywania zawodu oraz tym osobom, które mają uregulowane składki.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 1 996 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1473)

Ustawy-

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r. poz. 332)

Ustawy-

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.

o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1087)

Ustawy-

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

Ustawy-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 159)

Ustawy-

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641)

Ustawy-

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

Ustawy-

Uchwała Nr 1/2003 KRDL

Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 2/2003 KRDL

w sprawie wysokości składek członkowskich (uchylona przez Uchwałę 48/II/2008 z dn. 29 lutego 2008 r. )

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 3/2003 KRDL

w sprawie przyjęcia Planu dochodów i wydatków Izby na rok 2003

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 4/2003 KRDL

w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 5/2003 KRDL

w sprawie wyboru członków Prezydium Rady

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 6/2003 KRDL

regulamin organizacyjny biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r.)

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 7/2003 KRDL

w sprawie wewnętrznych zasad rozporządzania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies