Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 181-200 z 2 767 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych przez ratownika medycznego (MZ 1482)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 stycznia 2024 roku d

o projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (MZ 1593)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie poparcia apelu Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie samodzielnego pobierania przez pacjentów wymazów z górnych dróg oddechowych do badań w celu wykrycia infekcji wirusem SARS-CoV-2

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie propozycji uchylenia przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzeń wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne walczącym z SARS-CoV-2

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wykonywania przez diagnostów laboratoryjnych badań kleszczy w medycznych laboratoriach diagnostycznych

Stanowiska KRDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 3 stycznia 2024 roku

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 3 stycznia 2024 roku

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 3 stycznia 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (MZ 1620)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 stycznia 2023 roku

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego

Stanowiska KRDL-

Stanowisko KRDL z dnia 10 maja 2023 r.

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 14 lipca 2023 r.

do projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3409)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 14 lipca 2023 r.

do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3457)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 15 marca 2023 r.

do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 16 marca 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 17 marca 2023 r.

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko KRDL z dnia 21 marca 2023 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies