INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 101-120 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 35/2003 KRDL

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/2003 dotyczącej „Logo” Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 36/2003 KRDL

w sprawie prowadzenia ewidencji laboratoriów przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 97/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 37/2003 KRDL

w sprawie wpisu do „Księgi ewidencji” i ustalenia wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia oraz informacji o działalności medycznego laboratorium udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Uchylona uchwałą 51/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 38/2003 KRDL

w sprawie określenia kierunków studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra przydatnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 39/2003 KRDL

w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL do wykonywania czynności należących do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniach między jej posiedzeniami

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 40/2003 KRDL

o odmowie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała nr 41/2003 KRDL

w sprawie wyboru osób, które pełnić będą funkcje przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 42/2003 KRDL

w sprawie wyboru i ustalenia jednolitego wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego. Uchylona przez Uchwałę 82/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 43/2004 KRDL

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 44/2004 KRDL

w sprawie wyboru Sekretarza KRDL w głosowaniu tajnym

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 45/2004 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2003 w sprawie określenia składu osobowego członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 46/2004 KRDL

w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 47/2004 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 37/2003 z dnia 28 października w sprawie wpisu do „Księgi Ewidencji” i ustalenia wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia oraz informacji o działalności medycznego laboratorium udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Uchylona przez Uchwałę 97/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 48/2004 KRDL

w sprawie wydzielenia kwoty 10 000 zł. na nagrody dla najlepszych absolwentów kierunku analityki medycznej lub medycyny laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 49/2004 KRDL

o odmowie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 50/2004 KRDL

o podjęciu decyzji dotyczącej rozwiązania Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 51/2004 KRDL

w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do prawa decyzji i wyrażania woli wykonania czynności rzeczywistej dotyczącej negocjacji ceny i nabycia prawa na użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z zakupem znajdującego się na gruncie budynku

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 52/2004 KRDL

w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do wystąpienia w Bankach o kredyt

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 53/2004 KRDL

w sprawie zmiany Uchwały nr 46/2004 KRDL dotyczącej planu budżetowego KRDL na rok 2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 53/2004 KRDL

w sprawie zmiany Uchwały nr 46/2004 KRDL dotyczącej planu budżetowego KRDL na rok 2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IX

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies