Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 81-100 z 2 767 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała nr 6/2003 KRDL

regulamin organizacyjny biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r.)

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała Nr 7/2003 KRDL

w sprawie wewnętrznych zasad rozporządzania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Uchwała nr 8/2003 KRDL

w sprawie określenia składu osobowego spośród prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie I

Stanowisko Nr 1/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 lutego 2019 roku

wobec sposobu procedowania projektu nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/2003 KRDL

w sprawie decyzji o wpisie do Księgi Rejestru Zaświadczeń i ustalenie wysokości opłaty za wydanie Zaświadczenia o wpisie

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 20/2003 KRDL

w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego wpis na listę diagnostów laboratoryjnych dla osób, które podejmują zatrudnienie w diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 21/2003 KRDL

w sprawie czasowego zawieszania płatności składki członkowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Uchylona przez Uchwałę 62/2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 22/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte we wniosku o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 23/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2003 dotyczącej wzoru „Zaświadczenia” stwierdzającego wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 24/2003 KRDL

dotycząca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-POLSKA oferującego diagnostom laboratoryjnym specjalistyczne programy ubezpieczeniowe

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 25/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/2003 KRDL

w sprawie podjęcia i upoważnienia Prezesa KRDL do prowadzenia negocjacji dotyczących zakupu lokalu na potrzeby działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/2003 KRDL

w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji dla diagnostów laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo do emerytury, oraz obniżenia stawki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli wykonują zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pozostają na urlopie wychowawczym

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 29/2003 KRDL

dotyczącą podejmowania decyzji o przesunięciu aktywów KIDL pozostających na koncie w banku PKO BP na oprocentowaną lokatę

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 30/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2003 w sprawie powołania Przedstawicieli KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 31/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 32/2003 KRDL

w sprawie określenia zasad wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli osoba posiadająca tryb wykształcenia zgodny z art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100, poz. 1083) chce wykonywać, bądź wykonuje czynności diagnosty laboratoryjnego w ramach wolontariatu treść uchwały. Uchylona przez Uchwałę 62/2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 33/2003 KRDL

w sprawie obligatoryjności składki członkowskiej dla diagnostów laboratoryjnych, którzy wykonywali czynności diagnostyki laboratoryjnej przed 1 stycznia 2003 roku

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 34/2003 KRDL

w sprawie utworzenia funduszu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 40/II/2007 z dn. 14 grudnia 2007 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies