INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 81-100 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 179/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad refundowania kosztów związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 18/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organ Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie III

Uchwała Nr 180/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 181/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 182/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 183/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów przekraczających wartość 50 000 zł w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 184/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Potoka pełnomocnictwa do obsługi Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 185/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 186/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia terminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 188/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wyboru i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą energii elektrycznej do siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 189/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wyboru miejsca oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie zorganizowania VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 19/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie dofinansowania jednostek szkolących prowadzących kształcenie diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie III

Uchwała Nr 190/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 155/V/2021 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2022 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 191/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 192/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 sierpnia 2022 r. o przyznaniu nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz odznaczenia zasłużony diagnosta laboratoryjny

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 193/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 46/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 194/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 195/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 196/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVI

Uchwała Nr 197/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 186/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies