INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 41/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do prac nad zmianami w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 42/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2012

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 43/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie sfinansowania prac Zespołu Ekspertów do opracowania opisu technologicznego badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 44/III/ 2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienie Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją uroczystości 10-lecia istnienia samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych i I Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższy cel

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 45/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 46/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2012

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 47/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 27/III/2011 KRDL z dnia 9 września 2011 roku - Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 48/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do § 9 oraz do § 12 Regulaminu działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, stanowiącego znacznik nr 1 do Uchwały nr 1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku zmian dotyczących podejmowania uchwał przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 49/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 50/III/2012 - uchylona przez Uchwałę 66/III/2012 z dn. 19 marca 2012 r.

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów eksploatacji za użyczenie pod tytułem darmym miejsca noclegowego w budynku KIDL w Warszawie, przy ul. Konopacka 4

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 51/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 52/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 77/II/2009 z dnia 27 maja 2009 roku - Porozumienie z zakładem pracy zatrudniającym diagnostę laboratoryjnego, który wykonując zadania ustalone ustawą o diagnostyce laboratoryjnej występuje do zakładu pracy o zwolnienie na ten czas od pracy i ustalenie zasad wynagradzania za ten czas oraz przyjęcia tekstu jednolitego Porozumienia

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 53/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz KIDL, zmniejszenia jej wysokości oraz umorzenia

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 54/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała Nr 55/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie V

Uchwała nr 56/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 27/III/2011 roku KRDL z dnia 9.09.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 57/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 27/III/2011 roku KRDL z dnia 9.09.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 58/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej”, nagrody dyplom „Wyróżniające się medyczne laboratorium diagnostyczne” oraz nagrody – „Dyplom za wzorową pracę"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 59/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz przeznaczenia środków finansowych stanowiących nadwyżkę z rozliczenia budżetowego za 2011 rok na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 60/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej organizowanego przez jednostki kształcące oraz nagród za specjalizacje

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies