INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Kto wykonuje czynności związane z POCT? - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 sty 2024

Diagnosta laboratoryjny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w medycynie laboratoryjnej jest odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad organizacją procesu wykonywania POCT w podmiocie leczniczym.

POCT zleca lekarz.

Materiał do POCT jest pobierany przez:
1) lekarza;
2) diagnostę laboratoryjnego;
3) pielęgniarkę;
4) położną;
5) ratownika medycznego;
6) technika analityki medycznej.

Do wykonywania POCT jest uprawniona osoba wykonująca zawód:
1) lekarza;
2) diagnosty laboratoryjnego;
3) pielęgniarki lub położnej;
4) ratownika medycznego;
5) technika analityki medycznej.

Diagnosta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w medycynie laboratoryjnej opracowuje, wdraża i stosuje procedury wydawania wyników POCT.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies