INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 1018-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie odmowy przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1017-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie odmowy wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1015-P/VI/2024 do Nr 1016-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie skierowania na przeszkolenie

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1002-P/VI/2024 do Nr 1014-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1000-P/VI/2024 do Nr 1001-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 980-P/VI/2024 do Nr 999-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 979-P/VI/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 978-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XXII posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII

Uchwała Nr 173/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług sprzątania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 172/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu uzyskiwania zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez wybraną formę ustawicznego rozwoju zawodowego wymagań ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego z dnia 7 grudnia 2023 roku

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 171/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie interpretacji art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania czynności medycyny laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 170/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

zmieniająca uchwałę Nr 55/VI/2023 w sprawie Regulaminu działalności wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz prowadzenia i wykonywania kontroli praktyk diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała nr 169/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 168/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 71/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 167/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 67/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw genetyki medycznej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 166/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 165/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 62/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat oraz przeszkolenie osoby, która po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna nie złożyła w okresie 5 lat od ukończenia studiów wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 164/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 163/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeńPosiedzenie X

Uchwała Nr 162/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas X posiedzenia w dniu 22 marca 2024 r.

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies