Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 141-160 z 2 794 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 43/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie propozycji zmiany uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Warszawa – 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 44/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 45/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie jednorazowego przyznania nagród za najlepsze prace magisterskie w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w konkursie prac magisterskich w ramach XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 46/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2008

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 47/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/II/2007 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 marca 2007 roku Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 48/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 49/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 83/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na województwo podkarpackie

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 50/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 51/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie odwołania osób pełniących funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów i jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 52/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania osób, które będą pełnić funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów i jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 1/II/2007 KRDL

w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz określenia ich stanowisk funkcyjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała Nr 2/II/2007 KRDL

w sprawie wyboru członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała Nr 3/II/2007 KRDL

w sprawie określenia osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 3/III/2011 z dn. 21 stycznia 2011 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała nr 4/II/2007 KRDL

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do ustalenia zasad i realizacji współpracy z Polskim Centrum Akredytacji

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała Nr 5/II/2007 KRDL

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała nr 6/II/2007 KRDL

w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała Nr 7/II/2007 KRDL

w sprawie jednorazowego przyznania nagród dla absolwentów kierunku analityka medyczna za najlepsze prace magisterskie w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała nr 8/II/2007 KRDL

w sprawie odmowy wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych i wydania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała nr 9/II/2007 KRDL

w sprawie odmowy wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych i wydania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie I

Uchwała Nr 10/II/2007 KRDL

w sprawie finansowania zadań członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 81/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie II

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies