Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 192/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 sierpnia 2022 r. o przyznaniu nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz odznaczenia zasłużony diagnosta laboratoryjny

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 193/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 46/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 194/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwała Nr 195/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXV

Uchwały Nr 176/1-P/V/2022 do Nr 176/11-P-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV-

Uchwała Nr 177/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o przyznaniu nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, nagród za prace magisterskie kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna w ramach konkursów prac magisterskich dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Kierunku Analityka Medyczna.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV-

Uchwała Nr 178/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 179/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad refundowania kosztów związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 180/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 181/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 182/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 183/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów przekraczających wartość 50 000 zł w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 184/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Potoka pełnomocnictwa do obsługi Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 185/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 186/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia terminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 172/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez członka V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, potwierdzenia wygaśnięcia przedmiotowego ww. mandatu z dniem 30 marca 2022 r. oraz potwierdzenia wstąpienia z dniem 31 marca 2022 r. nowego członka V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII

Uchwały od Nr 173/1-P/V/2022 do Nr 173/4-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII-

Uchwała Nr 174/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zarezerwowanie i przeznaczenie środków finansowych umożliwiających zawarcie i realizację umowy z Ministrem Zdrowia na wdrożenie projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII

Uchwała Nr 175/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/V/2021 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2022 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII-

Uchwały od Nr 166/1-P/V/2022 do Nr 166/16-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies