OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 81-100 z 154 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 38/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej do prowadzenia spraw sądowych o zaległe składki członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 39/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie stanowiska zawartego w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej (druk sejmowy 3684) o dostępie do zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie III

Uchwała Nr 4/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie nagród za specjalizacje

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 40/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zaniechania windykacji składki członkowskiej od osób, które zostały wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych w latach 2003-2004, ale nie podjęły się wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego z przyczyn formalnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 41/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2016;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 42/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie upoważnienie Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i XV-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższe cele;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 43/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie upoważnienie Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do zakupu nowego samochodu osobowego do użytku służbowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 44/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie przyznawania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz innych nagród;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 45/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie nagród za specjalizację;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 46/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 47/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 48/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 49/1-2/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie odmowy wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV-

Uchwała Nr 5/IV/2015 KRDL

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie określenia osób upoważnionych do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu KIDL

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie I

Uchwała Nr 50/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie zaprzestania prowadzenia poboru składek z tytułu ubezpieczenia OC diagnostów

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 51/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały 113/III/2013 KRDL z dnia 14 września 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń KIDL.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 52/1/IV/2015 do 52/2/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie IV-

Uchwała Nr 53/IV/2016 KRDL z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/IV/2015 KRDL z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie określenia osób upoważnionych do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie V

Uchwała Nr 54/IV/2016 KRDL z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2016;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie V

Uchwała Nr 55/IV/2016 KRDL z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie V

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies